Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Projektnyheter’ Category

Österbottens förbund anordnar tillsammans med NTM-centralen i Österbotten en nätverksträff tisdagen den 25 april på Kyrö Distillery, Oltermannintie 6, Storkyro för aktörer, organisationer och projekt inom turismnäringen i landskapet Österbotten.

Målet är att höra om trender och aktualiteter inom turismnäringen och få en presentation av olika turismprojekt. Lika viktigt är att nätverka och sondera nya samarbetsmöjligheter. Dagen avslutas med en guidad rundvandring i destilleriet.

Programmet är tvåspråkigt. Skicka in din anmälan senast torsdagen den 20 april.

 

Ytterligare information:

 • specialplanerare Stefan Rannanpää,
  tfn 040 721 9732, e-post: stefan.rannanpaa@obotnia.fi
Annonser

Read Full Post »

Österbottens förbund och landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten arrangerar onsdagen den 29 mars en faktaspäckad frukostträff för alla som är intresserade av projektfinansiering. Temat för dagen är cirkulär ekonomi.

Träffen inleds med gemensam frukost, och efter den följer ett expertinlägg om cirkulär ekonomi och finansiärernas information om kommande ansökningsomgångar för projekt. Tid har avsatts också för diskussion och kontaktknytning. Programmet är tvåspråkigt.

Frukostträffen hålls i hotell Cumulus Resort Tropiclandia (Kärleksstigen 3) i Vasa kl. 8.45–12. Det kostar ingenting att delta. Tiden för anmälan går ut onsdagen den 23 mars.

 

Ytterligare information:

 • tf. regionalutvecklingsdirektör Niklas Ulfvens,
  tfn 06 320 6543, e-post: niklas.ulfvens@obotnia.fi

Read Full Post »

Målet med projektet Pilotförsök för produktion av närenergi i Sydösterbotten var att utreda möjligheterna att utvinna närproducerad energi med hjälp av förnybara energikällor.

– Närproducerad energi är ett nytt begrepp på landsbygden. Det är viktigt att öka kunskapen om de olika skedena i produktionen för att upprätthålla konkurrenskraften och sysselsättningen, säger Timo Vauhkonen vid Företagshuset Dynamo, som höll i projektet.

Projektet gjorde upp ett konceptförslag för hur ett nätverk för närproducerad energi kunde se ut och fungera och en pilotmodell för hur energi kan produceras lokalt i Sydösterbotten.

 

Vill du läsa hela artikeln?

Read Full Post »

Nu kan projektfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden igen sökas hos Österbottens förbund. Projekten ska hänföra sig till prioriterat område 2, produktion och användning av ny kunskap och kompetens. Fokus i ansökningsomgången ligger på digitalisering och industriellt internet samt koldioxidsnål ekonomi, men också andra typer av projekt kan söka.

Läs mer på förbundets webbplats www.obotnia.fi. Ansökningsomgången avslutas den 1 mars.

 

Ytterligare information:

 • tf. regionalutvecklingsdirektör Niklas Ulfvens,
  tfn 06 320 6543, e-post: niklas.ulfvens@obotnia.fi
 • specialplanerare Johanna Leppänen,
  tfn 06 320 6553, e-post: johanna.leppanen@obotnia.fi

Read Full Post »

 • Projektet DIGI-ACTION beviljades finansiering (medel för regionala innovationer och försök högst 31 500 euro) för tiden 1.3–30.9.2017. De workshopar som projektet ska arrangera ska ge företag inom den tillverkande industrin nya lösningar och rutiner för hur de hanterar de utmaningar som digitaliseringen för med sig. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Vasa universitet.

 

 • Projektet IoT i energisystem föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 138 758 euro) för åren 2017–2018. Målet med projektet är att skapa en ny sorts tvärvetenskaplig forsknings- och demonstrationsmiljö för testning och undersökning av energiteknik och energisystem. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Åbo Akademi.

 

 • Projektet Metoddesign för bättre problemlösningsförmåga beviljades finansiering (medel för regionala innovationer och försök högst 32 000 euro) för tiden 1.4–30.9.2017. Projektet syftar till att öka mikroföretags och små och medelstora företags problemlösningsförmåga genom en metod för kollegial sparrning. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia.

 

 • Projektet Novia 2Way Development beviljades finansiering (medel för regionala innovationer och försök högst 26 784 euro) för år 2017. Målsättningen är att utveckla koncept där studerande kan stöda näringslivets innovations- och utvecklingsprocesser genom att utföra projekt som har verkliga beställningar från regionens näringsliv. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi.

 

 • Projektet Förbättring av sme-företagens problemlösningsförmåga beviljades finansiering (medel för regionala innovationer och försök högst 23 350 euro) för tiden 1.2–31.10.2017. Målet med projektet är att bygga upp en verksamhetsmodell och dra upp riktlinjer för förbättring av sme-företagens problemlösningsförmåga med hjälp av digitala medier. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Vasa universitet.

 

 • Projektet Vanguard ADMA – Utveckling av nätverket – mot ett nytt Vanguard beviljades finansiering (medel för regionala innovationer och försök högst 31 080 euro) för år 2017. Projektet skapar starka samarbetsnätverk mellan sådana europeiska regioner som har nischkompetens inom den tillverkande industrin. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Oy Merinova Ab.

 

 • Projektet Utveckling av forskningslaboratoriet VEBIC och samarbetsnätverken inom innovationsplattformen beviljades finansiering (medel för regionala innovationer och försök högst 36 148 euro) för tiden 1.1–30.6.2017. Syftet med projektet är att stärka Vaasa Energy Business Innovation Centres (VEBIC) regionala, nationella och internationella toppkompetens och nätverksuppbyggnad. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Vasa universitet.

Read Full Post »

 • Projektet Technobothnia Service Concepts föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 113 000 euro) för tiden 1.1.2017–31.12.2018. Projektet strävar efter att planera olika miljöer för innovation, test och pilotförsök på undervisnings- och forskningscentret Technobothnia. Miljöerna ska utgå från företagens behov och stöda landskapets näringsliv. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi.

 

 • Projektet eDEMVE föreslås få tilläggsfinansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 42 216 euro) för tiden 1.1–30.4.2017. Medlen går till bland annat anslutning, testning och dokumentation av en processbuss. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Vasa universitet.

Read Full Post »

Finns det luckor i kunskaperna om projektfinansiering? Kom och täpp till dem på Österbottens förbunds informationsmöte onsdagen den 9 november kl. 8.45–12 i hotell Rantasipi Tropiclandia i Vasa (Kärleksstigen 3).

Morgonen börjar behagligt med gemensam frukost, och efter är det dags för aktuell information om projektfinansiering. Under den sista timmen finns det möjlighet att diskutera med finansiärerna.

Det kostar ingenting att delta, så anmäl dig på direkten!

 

Ytterligare information:

 • tf. regionalutvecklingsdirektör Niklas Ulfvens,
  tfn 06 320 6543, e-post: niklas.ulfvens@obotnia.fi

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »