Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Projektnyheter’ Category

 • Projektet BothniaTM – Drivkraft för hållbar utveckling i Österbotten föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 75 754 euro) för tiden 1.9.2017–31.3.2019. I projektet skapas en digital forsknings-, utvecklings- och testplattform som stöd för den förändringsprocess som tar sikte på koldioxidsnålhet. – Huvudman för projektet, som har Vasaregionen och Kyroland som målområde, är Vasa universitet.

 

 • Projektet Cirkulär ekonomi Korsholm föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 160 000 euro) för tiden 1.6.2017–31.8.2019. Syftet med projektet är att lägga en grund till ett kluster inom cirkulär ekonomi i Vasaregionen. – Huvudman för projektet, som har Vasaregionen och Kyroland som målområde, är Vasaregionens Utveckling Ab.

 

 • Projektet Co-ProtoLab föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 321 670 euro, varav utvecklingsprojektets andel är 279 488 euro och investeringsprojektets andel 42 182 euro) för tiden 1.9.2017–31.12.2019. Syftet med projektet är att bygga en forsknings-, innovations- och demonstrationsmiljö för industriella tjänster. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Vasa yrkeshögskola Ab.

 

 • Projektet Technobothnia IoT Testing and Learning Hub föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 160 001 euro) för tiden 1.9.2017–31.8.2019. Målet med projektet är att bygga en test- och lärmiljö för applikationer för industriellt internet i Technobothnia. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi.

 

 • Projektet VINPOWER – Vasas innovationsplattform för forskning om elnät föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 269 889 euro) för tiden 1.9.2017–31.8.2019. Målet med projektet är att vidareutveckla den innovationsmiljö som bygger på Vasa universitets kunskap om teknik för smarta elnät. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Vasa universitet.

Read Full Post »

Nu kan projektfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden igen sökas hos Österbottens förbund. Projekten ska hänföra sig till prioriterat område 2, produktion och användning av ny kunskap och kompetens. Fokus i ansökningsomgången ligger på digitalisering och industriellt internet samt koldioxidsnål ekonomi, men också andra typer av projekt kan söka pengar.

Läs mer på förbundets webbplats www.obotnia.fi. Ansökningsomgången avslutas den 5 oktober.

 

Ytterligare information:

 • tf. regionalutvecklingsdirektör Niklas Ulfvens,
  tfn 06 320 6543, e-post: niklas.ulfvens@obotnia.fi
 • specialplanerare Johanna Leppänen,
  tfn 06 320 6553, e-post: johanna.leppanen@obotnia.fi

Read Full Post »

Tisdagen den 22 augusti lönar det sig att åka på en intressant exkursion till Björneborg. Framme på Satakunta yrkeshögskolas campus väntar ett faktaspäckat program, som uppdaterar deltagarnas kunskaper om bland annat nya tillämpningar inom robotik samt mobilrobotar. Praktiska exempel ges från olika industrigrenar.

Dagen avslutas med en projektklinik där de som anmält sig får slipa på sina projektidéer inom robotik och bygga nätverk.

Blev du intresserad? Österbottens förbund arrangerar gemensam transport till seminariet från Vasa och vid behov även från andra orter. Detaljerna får du av Johanna Leppänen i början av augusti.

 

Ytterligare information:

 • specialplanerare Johanna Leppänen,,
  tfn 06 320 6553, e-post: johanna.leppanen@obotnia.fi

 

Read Full Post »

 • SecuBotPilotprojektet för högre datasäkerhet i Österbotten föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 466 380 euro, varav utvecklingsprojektets andel är 396 380 euro och investeringsprojektets andel 70 000 euro) för tiden 1.10.2017–30.9.2019. I projektet byggs en laboratoriemiljö för datasäkerhet på campus i Jakobstad. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Centria-ammattikorkeakoulu Oy.

 

 • Projektet Framtidens energieffektiva fabrik föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 156 522 euro, varav utvecklingsprojektets andel är 136 572 euro och investeringsprojektets andel 19 950 euro) för tiden 1.3–31.12.2017. Målet med projektet är att ta fram ett koncept för en konkurrenskraftig, energieffektiv fabrik. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Oy Merinova Ab.

Read Full Post »

Projektet LARS (Learning Among Regions on Smart Specialisation), som leds av Österbottens förbund, har erhållit finansiering från Östersjöprogrammet. Konkurrensen om medlen var hård: nästan 300 projektansökningar kom in, men bara 39 gick grönt ljus.

LARS-projektet bygger på den österbottniska modellen för smart specialisering. I projektkonsortiet ingår sex regionala eller nationella myndigheter som arbetar med smart specialisering och fyra universitet eller forskningsinstitut som bedriver forskning kring ämnet. Partnerna kommer från Polen, Lettland, Litauen, Tyskland, Norge, Sverige och Finland.

LARS har även fått status som flaggskeppsprojekt inom EU:s strategi för utvecklingen av Östersjöområdet.

 

Ytterligare information:

 • internationell koordinator Jerker Johnson,
  tfn 044 320 6565, e-post: jerker.johnson@obotnia.fi

Read Full Post »

I mitten av nästa vecka lönar det sig att åka till Seinäjoki och inhämta kunskap och insikter om agrobioekonomin och matkedjan. Det två dagar långa evenemanget riktar sig till representanter för små och medelstora företag samt forsknings-, utbildnings- och utvecklingsorganisationer från Västra Finland.

Syftet med evenemanget är att stötta projektverksamhet, planering av nya projekt och samarbete mellan olika aktörer över landskaps- och sektorgränser. På programmet står bland annat anföranden och diskussion om mat och innovationer samt besök på en mjölkgård.

Evenemanget hålls den 6–7 juni i Frami (Kampusranta 9 B, Seinäjoki). Det kostar inget att delta, men måltiderna betalar var och en själv. Anmäl dig på direkten, anmälningstiden går ut idag!

Evenemanget arrangeras av Södra Österbottens förbund och Birkalands förbunds projekt Nyskapande landskap.

 

Ytterligare information:

 • programdirektör Elina Hykkönen (Birkalands förbund),
  tfn 050 326 1500, e-post: elina.hykkonen@pirkanmaa.fi

 

Read Full Post »

Den pågående landskaps- och social- och hälsovårdsreformen ger en möjlighet till nya grepp och samutveckling också inom integration. En konkret möjlighet att delta i utformningen av den nya integrationsservicen är seminariet Integration i det nya landskapet, som arrangeras i Vasa torsdagen den 21 september. Välkommen att möta upp för att lyssna och diskutera!

På heldagsseminariet behandlas bland annat den nya integrationslagen samt kommunernas och myndigheternas integrationsarbete. Intressant är också att höra forskare Mahdi Hamidis erfarenheter av integration. Anförandena hålls på svenska, på finska eller på engelska.

Seminariet är avgiftsfritt, men lunchen betalar var och en själv. Tiden för anmälan går ut fredagen den 8 september.

Seminariet ordnas i samarbete mellan Österbottens förbunds projekt En bra start i Österbotten, NTM-centralen i Österbotten, projektet En bra stig och Resursringen.

 

Ytterligare information:

 • projektchef Ritva Mertaniemi (En bra start i Österbotten),
  tfn 044 366 4148, e-post: ritva.mertaniemi@obotnia.fi

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »