Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Personalnyheter’ Category

Österbottens förbund söker som bäst förstärkning till truppen i form av en mångkunnig person som brinner för internationellt samarbete. Här finns chansen att fördjupa sig i bland annat innovationspolitik, nordiskt samarbete och smart specialisering. Anställningen är på viss tid och löper ut i slutet av år 2018.

Intresserad? Mer information om befattningen finns på förbundets webbplats. Ansökningstiden går ut den 28 februari.

Västra Finlands Europakontor i Bryssel söker å sin sida en praktikant och en EU-expert. Praktikperioden på ungefär ett år börjar i maj och är avlönad. EU-experten anställs som vikarie, och personen får gärna börja i april. I bägge jobben är det en fördel att kunna franska.

Läs mer på Europakontorets webbplats (på finska). Ansökningstiden går ut de sista dagarna i februari.

Read Full Post »

Österbottens förbunds kulturchef, licentiat i förvaltningsvetenskap Tarja Hautamäki disputerade för doktorsgraden den 11 november med en avhandling om övervakning av den privata säkerhetsbranschen.

Read Full Post »

Studerande i förvaltningsvetenskaper Pauliina Pääkkönen har anställts som praktikant för tiden 31.10.2016–30.1.2017 för att göra utredningar i anslutning till landskapsreformen.

Politices magister, ekonomie kandidat Marie Sjölind utsågs idag till förbundets nya kommunikationskoordinator.

Read Full Post »

Filosofie magister Petra Fager har anställts för tiden 10.10.2016–30.6.2017 för att sköta informationen om landskapsreformen.

Kommunikationskoordinator Mikaela Jussila har sagt upp sig för att övergå till annan anställning. Landskapsstyrelsen förväntas fatta beslut om anställning av en ny befattningshavare på sitt följande möte.

Read Full Post »

Landskapsstyrelsen godkände idag ett landskapsdirektörsavtal mellan Österbottens förbund och landskapsdirektör Kaj Suomela. Avtalet blir offentligt när parterna har undertecknat det. Suomela börjar som tf. landskapsdirektör den 1 november.

Planläggningsdirektör Ann Holm utsågs till landskapsdirektörens första vikarie och tf. regionalutvecklingsdirektör Niklas Ulfvens till landskapsdirektörens andra vikarie för tiden 1.7.2016–30.6.2017.

Read Full Post »

Filosofie magister Victoria Nylund har anställts som museipedagog vid Barnkulturnätverket i Österbotten för tiden 1.6.2016–31.12.2017.

Specialplanerare Pekka Kauppinen går i pension 1.1.2017.

Read Full Post »

Landskapsfullmäktige valde idag efter omröstning överdirektören vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten Kaj Suomela till ny landskapsdirektör i Österbotten. Han är utbildad agronomie- och forstmagister.

Suomela valdes för en femårsperiod, 1.5.2017–30.4.2022.

Landskapsfullmäktige beviljade Olav Jern avsked från tjänsten som landskapsdirektör från 1.5.2017, då han går i pension.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »