Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Personalnyheter’ Category

Filosofie magister Petra Fager fortsätter arbeta med kommunikationen om landskapsreformen 1.1–31.12.2018.

Politices kandidat Caroline Lång har anställts som assistent för beredningen av landskaps- och vårdreformen 1.2–30.6.2018.

Vicehäradshövding Victor Svarvars har anställts som jurist för beredningen landskaps- och vårdreformen 1.2–31.12.2018. Platsen söktes av tre personer.

Varpu Rajaniemi fortsätter som förändringsledare för landskapsreformen 1.4.2018–31.12.2019. Niklas Ulfvens fortsätter under motsvarande period som tf. regionalutvecklingsdirektör.

Västra Finlands Europakontor i Bryssel söker en ny praktikant för ungefär ett år. Praktikanten får gärna vara intresserad av EU-politik, språkkunnig och duktig på kommunikation. Ansökningstiden går ut måndagen den 19 februari. Läs mer på Europakontorets webbplats (på finska)!

Read Full Post »

När förberedelserna inför landskaps- och social- och hälsovårdsreformen intensifieras behöver Österbottens förbund få in specialkompetens i huset. Nu söker vi en jurist som är insatt i avtals- och personaljuridik. Kanske det kunde bli ditt nästa jobb?

Mer information om visstidsbefattningen finns på förbundets webbplats. Ansökningstiden går ut fredagen den 29 december.

Filosofie magister Victoria Nylund fortsätter som museipedagog vid Barnkulturnätverket i Österbotten under tiden 1.1–30.6.2018. Nylund arbetar med projektet Konsttestarna och med barnkulturnätverkets basverksamhet.

Master of Science Christa Jakobsson fortsätter som vikarie för den EU-sakkunniga vid Västra Finlands Europakontor under tiden 1.1–6.3.2018.

Read Full Post »

Europakontorets direktör Sanna Alaranta har sagt upp sig. EU-sakkunnig Anna-Maria Mäkelä sköter uppgiften som direktör till dess att en efterträdare blir rekryterad.

Kulturchef Tarja Hautamäki fortsätter som expertmedlem i fullmäktige för Finlands Hembygdsförbund mandatperioden 2017–2019.

Read Full Post »

Landskapsstyrelsen beslöt idag att förlänga Varpu Rajaniemis uppdrag som förändringsledare för tiden 1.7.2017–31.3.2018. Niklas Ulfvens fortsätter som tf. regionalutvecklingsdirektör.

Filosofie magister Petra Fager har anställts för tiden 1.7–31.12.2017 för att sköta informationen om landskapsreformen.

Ingenjör (YH) Tuomas Kiviluoma har anställts som planeringsassistent för tiden 9.6–8.11.2017.

Read Full Post »

Ekonomie magister Johanna Dahl har anställts som specialplanerare för tiden 2.5.2017–31.12.2018. Hennes arbetsuppgifter har att göra med bland annat nordiskt samarbete och smart specialisering.

Filosofie magister Pia Timberg är på arbetsprövning i förbundets kulturenhet under tiden 2.5–1.6.

Read Full Post »

Ekonomie magister Anne-Maria Mäkelä har anställts som EU-sakkunnig vid Västra Finlands Europakontor för tiden 17.4.2017–6.3.2018.

Politices magister Kukka-Maaria Martiskainen har anställts som praktikant vid Västra Finlands Europakontor för tiden 4.5.2017–13.5.2018.

Kulturchef Tarja Hautamäki har blivit kallad till Finlands Hembygdsförbunds sektion för nya verksamhetsformer i hembygdsarbete åren 2017–2018.

Read Full Post »

Österbottens förbund sökte nyligen förstärkning till truppen i form av en person som brinner för internationellt samarbete. Hela 29 personer visade intresse för visstidsanställningen. Intervjuerna hålls inom de närmaste dagarna.

Read Full Post »

Older Posts »