Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Nyhetsposten 6/2017’ Category

I mitten av nästa vecka lönar det sig att åka till Seinäjoki och inhämta kunskap och insikter om agrobioekonomin och matkedjan. Det två dagar långa evenemanget riktar sig till representanter för små och medelstora företag samt forsknings-, utbildnings- och utvecklingsorganisationer från Västra Finland.

Syftet med evenemanget är att stötta projektverksamhet, planering av nya projekt och samarbete mellan olika aktörer över landskaps- och sektorgränser. På programmet står bland annat anföranden och diskussion om mat och innovationer samt besök på en mjölkgård.

Evenemanget hålls den 6–7 juni i Frami (Kampusranta 9 B, Seinäjoki). Det kostar inget att delta, men måltiderna betalar var och en själv. Anmäl dig på direkten, anmälningstiden går ut idag!

Evenemanget arrangeras av Södra Österbottens förbund och Birkalands förbunds projekt Nyskapande landskap.

 

Ytterligare information:

 • programdirektör Elina Hykkönen (Birkalands förbund),
  tfn 050 326 1500, e-post: elina.hykkonen@pirkanmaa.fi

 

Annonser

Read Full Post »

Den pågående landskaps- och social- och hälsovårdsreformen ger en möjlighet till nya grepp och samutveckling också inom integration. En konkret möjlighet att delta i utformningen av den nya integrationsservicen är seminariet Integration i det nya landskapet, som arrangeras i Vasa torsdagen den 21 september. Välkommen att möta upp för att lyssna och diskutera!

På heldagsseminariet behandlas bland annat den nya integrationslagen samt kommunernas och myndigheternas integrationsarbete. Intressant är också att höra forskare Mahdi Hamidis erfarenheter av integration. Anförandena hålls på svenska, på finska eller på engelska.

Seminariet är avgiftsfritt, men lunchen betalar var och en själv. Tiden för anmälan går ut fredagen den 8 september.

Seminariet ordnas i samarbete mellan Österbottens förbunds projekt En bra start i Österbotten, NTM-centralen i Österbotten, projektet En bra stig och Resursringen.

 

Ytterligare information:

 • projektchef Ritva Mertaniemi (En bra start i Österbotten),
  tfn 044 366 4148, e-post: ritva.mertaniemi@obotnia.fi

Read Full Post »

 • 6.6.2017 kl. 15.30, Vasa (Österbottens förbund)
  Kulturnämnden sammanträder.
 • 26.6.2017 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.
 • 3–28.7.2017
  Förbundets ämbetsverk håller semesterstängt.
 • 14.8.2017 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.
 • 16.8.2017 kl. 10, Smedsby (Kulturhuset i Korsholm)
  Representantskapsmöte.
 • 22.8.2017 kl. 15.30, Vasa (Österbottens förbund)
  Kulturnämnden sammanträder.
 • 12–15.9.2017
  Bridging Ages-konferens.
 • 21.9.2017 kl. 9.30–16, Vasa (Domus Bothnica)
  Seminariet Integration i det nya landskapet.

Read Full Post »

« Newer Posts