Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Nyhetsposten 6/2017’ Category

Representanter för Österbottens förbunds medlemskommuner samlas den 16 augusti för att välja ledamöter och ersättare till nya landskapsfullmäktige. Uppskattningsvis några veckor senare hålls landskapsfullmäktiges konstituerande möte för att välja presidium, landskapsstyrelse, kulturnämnd och revisionsnämnd.

Styrkeförhållandena i landskapsfullmäktige bestäms enligt kommunalvalet och platsfördelningen enligt folkmängden i kommunerna. SFP har med sina 21 platser majoritet i nya fullmäktige, medan övriga partier har totalt 18 platser. Fullmäktige består alltså av 39 ledamöter, vilket är en mer än under den föregående perioden. Det beror på att folkmängden i Larsmo har ökat till över 5 000 personer sedan förra kommunalvalet, så kommunen får två representanter i landskapsfullmäktige. Flest representanter har Vasa, totalt nio.

Förbundets förtroendeorgan har tidigare tillsatts för fyra eller två år. Den förestående landskapsreformen kommer att kapa av mandatperioden, eftersom förbundets lagstadgade uppgifter överförs till landskapet vid ingången av år 2019. Efter det kan medlemskommunerna upplösa Österbottens förbund.

 

Fullmäktige blir större i och med landskapsreformen

 

Landskapsfullmäktige i det nya självstyrande landskapet väljs genom direkta val. Det första landskapsvalet förrättas i samband med presidentvalet i januari 2018, och avsikten är att landskapsfullmäktiges mandatperiod börjar vid ingången av mars samma år. Då finns det tillfälligt två landskapsfullmäktige och två landskapsstyrelser i landskapet: ena fattar beslut om Österbottens förbunds ärenden och andra om det självstyrande landskapets ärenden.

Det är landskapsfullmäktige som beslutar hur många ledamöter som fullmäktige ska ha, men minimi är 59. Ledamöterna representerar landskapet som helhet, inte dess enskilda kommuner. Ledamöterna behöver till exempel inte vara ledamöter i kommunerna, utan i princip kan vem som helst ställa upp i landskapsvalet.

De framtida beslutsfattarna i landskapet kommer att ställas inför stora och kvistiga frågor. De ska bland annat fatta beslut om hur social- och hälsotjänsterna tillhandahålls och hur invånarnas hälsa och välfärd främjas. Också landskapets ekonomi och ägarstyrning i bolag ligger i händerna på ledamöterna.

I det nya landskapet ska det förutom landskapsfullmäktige finnas åtminstone en landskapsstyrelse och en revisionsnämnd. De tillsätts i sinom tid av fullmäktige, precis så som nu.

 

Ytterligare information:

 • landskapsdirektör Kaj Suomela,
  tfn 050 312 8650, e-post: kaj.suomela@obotnia.fi

 

Read Full Post »

Österbottens förbund går med i det bolag för ekonomi- och personalförvaltning på landskapsnivå som grundas av Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt. Verksamheten ska starta nästa år.

Alla kommuner i Österbotten utom Storkyro samt Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens förbund kan, om de så önskar, bli delägare i bolaget. Landskapsstyrelsen beslöt idag att förbundet tecknar tre aktier för sammanlagt 300 euro.

Att grunda bolaget är ett steg mot den organiseringsform som landskapsreformen förutsätter. Liknande bolag grundas också i andra landskap.

 

Ytterligare information:

 • landskapsdirektör Kaj Suomela,
  tfn 050 312 8650, e-post: kaj.suomela@obotnia.fi

Read Full Post »

Landskapsstyrelsen beslöt idag att förlänga Varpu Rajaniemis uppdrag som förändringsledare för tiden 1.7.2017–31.3.2018. Niklas Ulfvens fortsätter som tf. regionalutvecklingsdirektör.

Filosofie magister Petra Fager har anställts för tiden 1.7–31.12.2017 för att sköta informationen om landskapsreformen.

Ingenjör (YH) Tuomas Kiviluoma har anställts som planeringsassistent för tiden 9.6–8.11.2017.

Read Full Post »

 • SecuBotPilotprojektet för högre datasäkerhet i Österbotten föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 466 380 euro, varav utvecklingsprojektets andel är 396 380 euro och investeringsprojektets andel 70 000 euro) för tiden 1.10.2017–30.9.2019. I projektet byggs en laboratoriemiljö för datasäkerhet på campus i Jakobstad. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Centria-ammattikorkeakoulu Oy.

 

 • Projektet Framtidens energieffektiva fabrik föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 156 522 euro, varav utvecklingsprojektets andel är 136 572 euro och investeringsprojektets andel 19 950 euro) för tiden 1.3–31.12.2017. Målet med projektet är att ta fram ett koncept för en konkurrenskraftig, energieffektiv fabrik. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Oy Merinova Ab.

Read Full Post »

President Sauli Niinistö besöker fredagen den 9 juni Laihela. Allmänheten har möjlighet att träffa honom före det officiella programmet, kl. 12–13 vid friidrottsplanen (Myllymäentie 48) eller vid regn i allaktivitetshuset (Länsite 62).

President Niinistö besöker i år alla Finlands landskap med anledning av 100-årsjubileet för Finlands självständighet. Värdar för landskapsresan till Österbotten är Laihela kommun och Österbottens förbund.

Read Full Post »

Projektet LARS (Learning Among Regions on Smart Specialisation), som leds av Österbottens förbund, har erhållit finansiering från Östersjöprogrammet. Konkurrensen om medlen var hård: nästan 300 projektansökningar kom in, men bara 39 gick grönt ljus.

LARS-projektet bygger på den österbottniska modellen för smart specialisering. I projektkonsortiet ingår sex regionala eller nationella myndigheter som arbetar med smart specialisering och fyra universitet eller forskningsinstitut som bedriver forskning kring ämnet. Partnerna kommer från Polen, Lettland, Litauen, Tyskland, Norge, Sverige och Finland.

LARS har även fått status som flaggskeppsprojekt inom EU:s strategi för utvecklingen av Östersjöområdet.

 

Ytterligare information:

 • internationell koordinator Jerker Johnson,
  tfn 044 320 6565, e-post: jerker.johnson@obotnia.fi

Read Full Post »

Var du med på kryssningen Botnia Business Boat den 11 maj? Du kan återuppleva dagen genom att kika på fotocollagen på förbundets webbplats och på Facebook.

Temakryssningen var mäkta populär: från Österbotten åkte ca 60 personer och från Västerbotten ca 40. Enligt en utvärderingsenkät ansåg deltagarna att programmet var lyckat, och största delen har uttryckt önskemål om flera kryssningar och evenemang.

Arrangörerna tackar för alla förbättringsförslag och tar dem till sig med tanke på fortsättningen.

 

Read Full Post »

Older Posts »