Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Nyhetsposten 4/2017’ Category

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund var idag kallad till möte för att behandla fjolårets bokslut, som gick på minus. Revisionsnämnden hade begärt att få landskapsstyrelsens förklaring till vad kostnadsöverskridningen beror på och vilka korrigerande åtgärder som ska vidtas.

Förlusten beror på det avslutade projektet Midway Alignment, som hade påförts för mycket kostnader. Felet upptäcktes först när bokslutet för fjolåret gjordes upp, så förbundet hade inget annat alternativ än att bokföra överskridningen av kostnader för tre år som förlust år 2016. Överskridningen uppgår till 53 448 euro.

Som korrigerande åtgärder kommer direktiven för projektförvaltning och uppföljningen av projekt att preciseras. Dessutom ändras uppgiftsbeskrivningar i den mån det är nödvändigt.

Det negativa resultatet för fjolåret inverkar också på förbundets ekonomi i år. En befattning som specialplanerare, som blev ledig efter en pensionering, besätts inte, och alla inköp måste övervägas noga. Det understöd på 43 000 euro för beredningen av landskapsreformen som förbundet har fått av finansministeriet hjälper ändå lite i knipan, och staten kommer också att ge pengar för att finansiera det temporära beredningsorganets verksamhet.

Behandlingen av bokslutet fortsätter imorgon i revisionsnämnden och om två veckor i landskapsfullmäktige.

 

Ytterligare information:

 • tf. landskapsdirektör Kaj Suomela,
  tfn 050 312 8650, e-post: kaj.suomela@obotnia.fi

Read Full Post »

Du kommer väl ihåg att rösta på Årets österbottning? Årets österbottning är en person som har arbetat för välfärden i landskapet eller på annat sätt visat sig vara en föredömlig österbottning.

För att det inte ska bli hopplöst svårt att välja har en jury bestående av representanter för några dagstidningar och Österbottens förbund gallrat fram tio kandidater.

Det går att rösta med sms eller via vykort fram till torsdagen den 13 april. Instruktioner om hur du röstar hittar du bland annat på Vasabladets och Vaasan Ikkunas webbplatser.

Pristagaren tar emot sitt pris på landskapsfullmäktiges möte måndagen den 24 april.

 

Ytterligare information:

 • kommunikationskoordinator Marie Sjölind,
  tfn 06 320 6524, e-post: marie.sjolind@obotnia.fi

Read Full Post »

Ekonomie magister Anne-Maria Mäkelä har anställts som EU-sakkunnig vid Västra Finlands Europakontor för tiden 17.4.2017–6.3.2018.

Politices magister Kukka-Maaria Martiskainen har anställts som praktikant vid Västra Finlands Europakontor för tiden 4.5.2017–13.5.2018.

Kulturchef Tarja Hautamäki har blivit kallad till Finlands Hembygdsförbunds sektion för nya verksamhetsformer i hembygdsarbete åren 2017–2018.

Read Full Post »

Österbottens förbund anordnar tillsammans med NTM-centralen i Österbotten en nätverksträff tisdagen den 25 april på Kyrö Distillery, Oltermannintie 6, Storkyro för aktörer, organisationer och projekt inom turismnäringen i landskapet Österbotten.

Målet är att höra om trender och aktualiteter inom turismnäringen och få en presentation av olika turismprojekt. Lika viktigt är att nätverka och sondera nya samarbetsmöjligheter. Dagen avslutas med en guidad rundvandring i destilleriet.

Programmet är tvåspråkigt. Skicka in din anmälan senast torsdagen den 20 april.

 

Ytterligare information:

 • specialplanerare Stefan Rannanpää,
  tfn 040 721 9732, e-post: stefan.rannanpaa@obotnia.fi

Read Full Post »

Finansministeriet ordnar i samarbete med andra ministerier regionala möten för att presentera förslagen i regeringens proposition om landskapsreformens andra fas och Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet. Under mötena diskuteras förändringarna och landskapens, kommunernas och intressegruppernas förväntningar på den nya myndigheten.

Mötet i Österbotten hålls onsdagen den 3 maj kl. 9.30–12 i hotell Original Sokos Royal Vaasa (Hovrättsesplanaden 18, Vasa). Mötesspråket är svenska.

Mötet är i första hand avsett för medlemmar i de regionala beredningsgrupperna för social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen och företrädare för statliga myndigheter. Deltagarantalet är begränsat till 150.

Tiden för anmälan går ut onsdagen den 19 april.

 

Ytterligare information:

Read Full Post »

Ett skepp kommer lastat med projekt, näringsliv och utbildning. När Bothnia Business Boat lättar ankar i Vasa och styr mot Umeå torsdagen den 11 maj finns det bland passagerarna representanter för företagsvärlden, utbildning, forskning och utvecklingsorganisationer.

Under båtresan kan deltagarna nätverka, delta i workshoppar och lära känna varandra. I Umeå blir det studiebesök, och på tillbakavägen berättar rallyföraren Ramona Karlsson och Kyrö Distillerys Miko Heinilä sina storyer.

Programmet på tillbakavägen är avgiftsbelagt (78 euro) och kräver separat anmälan. I övrigt är kryssningen gratis. Programmet och instruktioner för anmälan finns på förbundets webbplats.

Kryssningen ordnas i samarbete med Kust-Österbottens Företagare och Österbottens Företagarförening.

 

Ytterligare information:

 • specialplanerare Stefan Rannanpää,
  tfn 040 721 9732, e-post: stefan.rannanpaa@obotnia.fi

Read Full Post »

 • 11.4.2017 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Revisionsnämnden sammanträder.
 • 24.4.2017 kl. 10, Vasa (Cumulus Resort Tropiclandia)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.
 • 24.4.2017 kl. 14, Vasa (Cumulus Resort Tropiclandia)
  Landskapsfullmäktige sammanträder.
 • 2.5.2017 kl. 15.30, Vasa (Österbottens förbund)
  Kulturnämnden sammanträder.
 • 9.5.2017 kl. 9, Vasa
  Landskapets samarbetsgrupp (MYR) sammanträder.
 • 11.5.2017 kl. 9, Vasa (Österbottens förbund)
  Arbetsgruppen för integrerad förvaltning av skärgårds- och kustområdena i Österbotten sammanträder.
 • 12.5.2017 kl. 13–16, Vasa (Cumulus Resort Tropiclandia)
  Finlands Kommunförbunds landskapsträff.
 • 29.5.2017 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.
 • 6.6.2017 kl. 15.30, Vasa (Österbottens förbund)
  Kulturnämnden sammanträder.

Read Full Post »