Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Nyhetsposten 2/2016’ Category

Österbottens förbunds resultat för räkenskapsperioden år 2015 blev något bättre än väntat. Underskottet stannade på 94 899 euro, när budgeten utgick från ett underskott på 100 000 euro. Förbundets ekonomi vilar ändå på en solid grund – vid årsskiftet fanns det 284 713 euro kvar av överskottet från tidigare år.

Året bjöd på ekonomiska överraskningar. Det elavbrott som inträffade i början av året medförde att kontors- och adb-kostnaderna blev cirka 30 procent högre än budgeterat. Lönerna för tillfälligt anställda överskreds markant på grund av vikariearrangemang. Vikariernas anställningar upphörde dock under året när de ordinarie arbetstagarna återvände. Inbesparingar uppstod inom bland annat förtroendemannaförvaltningen, sakkunnigtjänster och upptryckning. Kostnaderna för personalutbildning blev likaså lägre än väntat eftersom man numera ofta kan delta på nätet eller på distans.

Landskapsstyrelsen godkände för sin del bokslutet på sitt möte idag. Bokslutet behandlas också i revisionsnämnden innan det till sist föreläggs landskapsfullmäktige för godkännande i maj.

 

Pop-up Österbotten överträffade förväntningarna

 

År 2015 fick förbundet uppleva både framgångar och nederlag. I sin översikt lyfter landskapsdirektör Olav Jern fram dundersuccén Pop-up Österbotten, som lockade upp till 100 00 besökare och bjöd på underhållning, uppträdanden och upplevelser med cirka 300 österbottniska artister, sångare och musiker i juni i Helsingfors. Enkätsvar visar att upplägget var uppskattat bland de medverkande.

I intressebevakningen kom flera trista bakslag när Naturresursinstitutet, Institutet för hälsa och välfärd samt Museiverket beslöt att lägga ner sina kontor i Österbotten. Mot slutet av året blev minerna gladare när det blev känt att Migrationsverket öppnar en asylenhet i Vasa. Bland annat Österbottens förbund hade föreslagit detta för flera år sedan.

I december blev vindkraftsplanen klappad och klar när miljöministeriet äntligen fastställde den. I planen anvisas 25 områden som är lämpliga för vindkraftsparker av regional betydelse. Klimatstrategin är på sluttampen och kommer att slutföras i vår.

Under året arrangerades två ansökningsomgångar för EU-medel. Förbundet ansvarade också för att bevilja finska statens medfinansiering till projekt i Botnia-Atlanticaprogrammet. Landskapsutvecklingspengarna tröt, men ett nytt finansieringsinstrument för regionala innovationer och försök är på lut istället.

Genom kulturen berikas många österbottningars tillvaro: Barnkulturnätverket i Österbotten nådde ifjol med sin verksamhet drygt 9 000 daghemsbarn och skolelever. Kulturnämnden understödde bland annat stora festivaler som arrangerades i landskapet.

Under året startade också förberedelserna för att bilda den nya landskapsförvaltningen, och landskapsdirektören förutspår att detta ger förbundet mycket att stå i under de närmaste åren.

 

Ytterligare information:

 • landskapsdirektör Olav Jern,
  tfn 06 320 6527, e-post: olav.jern@obotnia.fi

Read Full Post »

I år kommer Österbottens förbund att ha industriellt internet som ett tema för innovationer och näringslivsutveckling. Vi ordnar i vår 3–4 workshopar, som det är klokt att delta i om avsikten är att senare söka projektfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Den första workshopen hålls torsdagen den 10 mars kl. 9–13 i Vasa universitet (sal F119). Tanken är att med hjälp av experter bena ut begreppet industriellt internet och fundera på möjligheter. Workshopen riktar sig främst till företag, högskolor och utvecklingsorganisationer.

Vi ber att få anmälan senast måndagen den 7 mars. Workshopen är avgiftsfri.

Ett nytt nationellt anslag för regionala innovationer och försök införs i år. Med anslaget stöds bland annat åtgärder för att förbättra landskapets förmåga att hantera en strukturomvandling och återhämta sig från den. Medlen beviljas av landskapsförbundet utifrån den plan för föregripande strukturomvandling som det har gjort.

Enligt planen ska finansieringen i Österbotten riktas till åtgärder av försöksnatur. Målet med dem kan till exempel vara att främja användningen av digitala lösningar, bygga ut forskningslaboratoriernas samarbetsnätverk och förbättra de små och medelstora företagens problemlösningsförmåga.

 

Ytterligare information:

 • utvecklings- och näringslivschef Niklas Ulfvens,
  tfn 06 320 6543, e-post: niklas.ulfvens@obotnia.fi

Read Full Post »

Landskapsplanen_sloganÄr du intresserad av att veta mer om hur arbetet med landskapsplanen 2040 går framåt? Vill du läsa olika regionala opinionsbildares blogginlägg om regional utveckling? Beställ då nyhetsbrevet Ditt Österbotten. Det första blogginlägget (på finska) är skrivet av professor Hannu Katajamäki.

 

Ytterligare information:

 • kommunikationskoordinator Mikaela Jussila,
  tfn 06 320 6524, e-post: mikaela.jussila@obotnia.fi

Read Full Post »

Vasa finskspråkiga flickskolas bibliotek, som ingår i Vetenskapsbiblioteket Tritonias specialsamlingar, katalogiserades i fjol med stöd av kulturnämnden vid Österbottens förbund.

Samlingen omfattar totalt cirka 1 700 titlar, av vilket knappt hälften hör till lärarnas bibliotek och resten till elevbiblioteket. I lärarnas bibliotek finns ett brett urval av ämnen representerade. I elevbiblioteket består mer än hälften av samlingen av skönlitteratur, bland annat fascinerande flickböcker från olika årtionden.

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki,
  tfn 06 320 6542, e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Read Full Post »

I Hantverkets hus Loftet i Vasa öppnas nästa vecka en intressant fotoutställning med temat Kvinnor som förebild.

Österbottens förbunds jämställdhetsgrupp, Österbottens hantverk rf och Finlands svenska Marthaförbund och har valt ut tio kvinnliga förebilder från Österbotten, som utställningen kretsar kring. Inga namn avslöjas på förhand, men bland förebilderna finns driftiga affärskvinnor, konstnärligt begåvade estetiker och framstående mediepersonligheter.

Utställningen öppnar för allmänheten på internationella kvinnodagen tisdagen den 8 mars kl. 10 och är öppen exakt en månad.

Bilderna är tagna av fotograf Martina Uthardt från Malax.

 

Ytterligare information:

 • utvecklingsplanerare Irina Nori,
  tfn 06 320 6529, e-post: irina.nori@obotnia.fi

Read Full Post »

Månaden för hundra språk är ett årligt evenemang, som hyllar flerspråkighet och språklig mångfald och belyser modersmålets och språkens betydelse. Kom på en djupdykning i den språkliga världen lördagen den 12 mars på TaiKon (Östra Kaserntorget 7–9, Vasa)!

På eftermiddagen kl. 14–17.30 hålls ordkonstverkstäder på svenska och finska samt verkstäder i exempelvis dans, drama, pärlarbeten, bildkonst, slöjd, jamaikansk gatudans och afrikansk dans. Alla deltagare får skriva ett budskap på sitt modersmål på ballonger. Om hungern gör sig påmind finns det också ett café på plats.

På kvällen kl. 18–22 arrangeras i Kulturhuset Fanny (Kyrkoesplanaden 34) evenemanget Taste the World, ett knytkalas dit alla tar med mat från olika länder. Under kvällen blir det också olika programinslag.

Arrangörer är Österbottens förbund, TaiKon, Vasa vuxenutbildningscenter, Vasa stads kulturcenter, Röda Korsets finska avdelning i Vasa, Auroras-nätverket, Vaasa-Opisto och Vasa Arbis. Evenemanget är gratis, men till vissa verkstäder är det en materialavgift på två euro.

 

Ytterligare information:

 • projektchef Seija Punnonen,
  tfn 044 320 6400, e-post: seija.punnonen@obotnia.fi

Read Full Post »

Forststyrelsens naturtjänster och Österbottens förbund välkomnar alla intresserade av Naturens dagar i Österbotten till ett idémöte torsdagen den 30 mars kl. 12–16 i Sokos Hotel Vaakuna i Vasa (Övre torget, Rewell Center).

Naturens dagar 2017 är en del av det officiella programmet för hundraårsjubileet av Finlands självständighet. De är dagar då man gör saker tillsammans, och vem som helst kan fira vår natur, komma med och ordna evenemanget.

Anmäl dig senast fredagen den 18 mars på adressen terranova@metsa.fi. I samband med anmälan ska du uppge ditt namn, organisation och eventuell specialdiet. De som anmält sig får utförligare information om programmet för dagen.

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki,
  tfn 06 320 6542, e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Read Full Post »

Older Posts »