Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Nyhetsposten 12/2016’ Category

Riksdagens behandling av jourreformen fick inte önskad utgång, trots att rikets beslutsfattare under hösten fick höra tungt vägande argument för att bibehålla omfattande jour vid Vasa centralsjukhus. Budskapet om sjukhusets utmärkta vårdresultat och placering i topptrion i Institutet för hälsa och välfärds jämförelse basunerades ut i alla upptänkliga kanaler och sammanhang, och i oktober samlades tusentals människor till en manifestation på Vasa torg. Österbottningarna försökte också öppna statsmaktens ögon med en uppseendeväckande annons på första sidan i Helsingin Sanomat.

I riksdagen bemöttes vår oro för tillgången för brådskande vård i framtiden med förståelse, men största delen av riksdagsledamöterna valde att understöda regeringens förslag. Det betyder att Finland får 12 sjukhus med omfattande jour dygnet runt och att det närmaste finns i Seinäjoki. Sett ur ett kustnära perspektiv blir nätverket av joursjukhus ganska glest, och Vasa borde definitivt ha blivit det trettonde sjukhuset med omfattade jour. Understatssekreterare Tuomas Pöysti har dessutom medgett att det inte innebär någon större skillnad för den offentliga ekonomin om 12 eller 13 sjukhus har omfattande jour.

Beslutet har betydande språkliga konsekvenser. Seinäjoki centralsjukhus hör till ett finskspråkigt sjukvårdsdistrikt och kommer att åläggas lagstadgad skyldighet att se till att svenskspråkiga patienter kan använda sitt modersmål. I det avseendet valde riksdagen den knaggligare vägen, eftersom Vasa centralsjukhus redan nu tillhandahåller vård på två språk. Grundlagsutskottet konstaterade tidigare att med tanke på de språkliga rättigheterna vore det bäst att placera en enhet med omfattande jour både i Seinäjoki och i Vasa, men social- och hälsovårdsutskottet strök Vasa ur ekvationen.

Österbottens förbund har hela tiden påpekat att service måste tillhandahållas i landskapet både på svenska och på finska.

 

Vad händer nu?

 

I dagsläget vet vi mycket lite om Vasa centralsjukhus framtid. Sjukhuset fortsätter åtminstone under de närmaste åren att vårda patienter som förut. Om några år kan situationen ändå vara en annan, eftersom social- och hälsovårdsreformen innehåller en rad variabler som fortfarande är okända.

Hur omfattande verksamhet centralsjukhuset har bestäms delvis av ett avtal om ordnande av specialiserad sjukvård, som ingås med specialupptagningsområdet. I januari är det dags att förhandla med Åbo universitetscentralsjukhus om uppdatering av avtalet, och målet är förstås att ha så omfattande service som möjligt i Vasa också i fortsättningen. Men specialupptagningsområdets välvilja räcker inte för att hålla uppe Vasa centralsjukhus, om statens penningströmmar efter social- och hälsovårdsreformen styrs i första hand till de större sjukhusen.

Framtiden är oviss, men kampen fortsätter. Landskapsstyrelsen konstaterade idag att nu gäller det att lyfta blicken framåt och forma en ny vision för Österbotten. Vårt sjukhus är viktigt för befolkningen och näringslivet i regionen.

 

Ytterligare information:

 • förändringsledare Varpu Rajaniemi,
  tfn 06 320 6541, e-post: varpu.rajaniemi.fi
Annonser

Read Full Post »

Håller du och din förening på att planera kulturverksamhet för barn eller ungdomar, evenemang? Eller planerar ni något annat kulturevenemang, kanske för publik i alla åldrar?

Bidrag för finskspråkig kulturverksamhet år 2017 kan som bäst sökas hos kulturnämnden vid Österbottens förbund. Såväl arbetsgrupper, föreningar som privatpersoner är välkomna att lämna in ansökan senast tisdagen den 31 januari kl. 16. Ansökningsblanketten med anvisningar finns på förbundets webbplats www.obotnia.fi.

Bidrag för svenskspråkig kulturverksamhet kan sökas via Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki, tfn 06 320 6542,
  e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Read Full Post »

 • Projektet DIGI-ACTION beviljades finansiering (medel för regionala innovationer och försök högst 31 500 euro) för tiden 1.3–30.9.2017. De workshopar som projektet ska arrangera ska ge företag inom den tillverkande industrin nya lösningar och rutiner för hur de hanterar de utmaningar som digitaliseringen för med sig. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Vasa universitet.

 

 • Projektet IoT i energisystem föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 138 758 euro) för åren 2017–2018. Målet med projektet är att skapa en ny sorts tvärvetenskaplig forsknings- och demonstrationsmiljö för testning och undersökning av energiteknik och energisystem. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Åbo Akademi.

 

 • Projektet Metoddesign för bättre problemlösningsförmåga beviljades finansiering (medel för regionala innovationer och försök högst 32 000 euro) för tiden 1.4–30.9.2017. Projektet syftar till att öka mikroföretags och små och medelstora företags problemlösningsförmåga genom en metod för kollegial sparrning. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia.

 

 • Projektet Novia 2Way Development beviljades finansiering (medel för regionala innovationer och försök högst 26 784 euro) för år 2017. Målsättningen är att utveckla koncept där studerande kan stöda näringslivets innovations- och utvecklingsprocesser genom att utföra projekt som har verkliga beställningar från regionens näringsliv. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi.

 

 • Projektet Förbättring av sme-företagens problemlösningsförmåga beviljades finansiering (medel för regionala innovationer och försök högst 23 350 euro) för tiden 1.2–31.10.2017. Målet med projektet är att bygga upp en verksamhetsmodell och dra upp riktlinjer för förbättring av sme-företagens problemlösningsförmåga med hjälp av digitala medier. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Vasa universitet.

 

 • Projektet Vanguard ADMA – Utveckling av nätverket – mot ett nytt Vanguard beviljades finansiering (medel för regionala innovationer och försök högst 31 080 euro) för år 2017. Projektet skapar starka samarbetsnätverk mellan sådana europeiska regioner som har nischkompetens inom den tillverkande industrin. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Oy Merinova Ab.

 

 • Projektet Utveckling av forskningslaboratoriet VEBIC och samarbetsnätverken inom innovationsplattformen beviljades finansiering (medel för regionala innovationer och försök högst 36 148 euro) för tiden 1.1–30.6.2017. Syftet med projektet är att stärka Vaasa Energy Business Innovation Centres (VEBIC) regionala, nationella och internationella toppkompetens och nätverksuppbyggnad. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Vasa universitet.

Read Full Post »

God jul!

Snart är det dags att varva ner inför julen. Nyhetsposten tystnar ett tag och återkommer i slutet av januari.

Österbottens förbund önskar er alla en stämningsfull jul och ett gott nytt år!

Foto: Pirjo Niemi

Foto: Pirjo Niemi

 

Read Full Post »

 • 27.1.2017 kl. 9, Vasa (Österbottens förbund)
  Sekretariatet vid landskapets samarbetsgrupp (MYR) sammanträder.
 • 30.1.2017 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.
 • 20.2.2017 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.
 • 21.2.2017 kl. 9, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapets samarbetsgrupp (MYR) sammanträder.
 • 21.2.2017 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Revisionsnämnden sammanträder.
 • 7.3.2017 kl. 16, Vasa (Österbottens förbund)
  Kulturnämnden sammanträder.

Read Full Post »