Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Nyhetsposten 12/2017’ Category

Utkastet till regeringens proposition om kundens valfrihet övertygar inte landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund. Den anser att lagutkastet ska förkastas i föreliggande form och beredas på nytt.

Enligt förslaget får kunderna själva välja en offentlig eller privat social- och hälsocentral samt en mun- och tandvårdsenhet för sex månader i taget. Dessutom ska de ha rätt att välja ett affärsverk i landskapet som ska producera bland annat socialvårdstjänster och största delen av tjänsterna inom den specialiserade sjukvården. För vissa tjänster kan landskapets affärsverk bevilja kunden en kundsedel eller en personlig budget, som han eller hon kan använda för att välja vårdgivare.

Landskapsstyrelsen ställer sig särskilt tveksam till bestämmelserna om kundsedlar. Kundsedeln passar för en del av de föreslagna tjänsterna, men den borde inte införas för exempelvis icke-brådskande kirurgisk vård. En hotbild är att etablerade vårdkedjor samt servicenätet inom den offentliga specialiserade sjukvården demoleras när privata vårdföretag tar över marknaden.

Användningen av kundsedel vore begränsad så att en kund med kundsedel inte får välja landskapets affärsverk. Landskapsstyrelsen anser att detta är oändamålsenligt och konstaterar i sitt utlåtande att en kund med kundsedel absolut måste kunna välja även landskapets affärsverk. På samma sätt bör en kund med en personlig budget kunna anlita tjänster som tillhandahålls av landskapets affärsverk.

 

Kostnaderna skenar iväg

 

Landskapsstyrelsen konstaterar att målet att spara in tre miljarder euro i social- och hälsovårdskostnader före år 2029 inte kommer att nås. Att verkställa valfrihetslagen leder tvärtom till att kostnaderna stiger. För att tygla kostnadsökningen föreslår lagstiftaren fasta ersättningar, digitalisering och uppsägningar, men det är inget som landskapsstyrelsen tror på.

Landskapets affärsverk kan å sin sida bli pressat på grund av beviljade kundsedlar och personliga budgeter. När de är bindande för affärsverket har det inga möjligheter att styra användningen av tjänsterna eller hålla kostnaderna i schack.

Hur de förluster som social- och hälsocentralen vid affärsverket eventuellt gör ska täckas förblir likaså en öppen fråga. Ägarna till privata social- och hälsocentraler kan skjuta till eget kapital, men landskapet och affärsverket har inga sådana resurser och får heller inte skuldsätta sig.

 

Ytterligare information:

 • förändringsledare Varpu Rajaniemi,
  tfn 044 320 6561, e-post: varpu.rajaniemi@obotnia.fi

Read Full Post »

Landskapsstyrelsen har beslutat att tillsätta Österbottens jämställdhetsgrupp. Gruppen arbetar främst med att främja jämställdheten mellan kvinnor och män i landskapet.

De som hittills har utsetts till jämställdhetsgruppen är ordförande, som är Ann-Sofi Backgren (ersättare Elli Flén), samt Joakim Strand (Folke Storbacka) och Anne-Marie Viinamäki (May-Gret Axell), som representerar landskapsstyrelsen. Inbjudan om medlemskap kommer att gå ut till kommuner i Österbotten, organisationer eller föreningar, läroinrättningar samt företag eller organisationer som står näringslivet nära.

Österbottens jämställdhetsgrupp har under sitt nuvarande namn funnits sedan år 2011. Mandatperioden för den grupp som nu tillsätts löper ut år 2019.

 

Ytterligare information:

 • utvecklingsplanerare Irina Nori,
  tfn 044 032 0644, e-post: irina.nori@obotnia.fi

Read Full Post »

När förberedelserna inför landskaps- och social- och hälsovårdsreformen intensifieras behöver Österbottens förbund få in specialkompetens i huset. Nu söker vi en jurist som är insatt i avtals- och personaljuridik. Kanske det kunde bli ditt nästa jobb?

Mer information om visstidsbefattningen finns på förbundets webbplats. Ansökningstiden går ut fredagen den 29 december.

Filosofie magister Victoria Nylund fortsätter som museipedagog vid Barnkulturnätverket i Österbotten under tiden 1.1–30.6.2018. Nylund arbetar med projektet Konsttestarna och med barnkulturnätverkets basverksamhet.

Master of Science Christa Jakobsson fortsätter som vikarie för den EU-sakkunniga vid Västra Finlands Europakontor under tiden 1.1–6.3.2018.

Read Full Post »

Stort tack!

Jubileumsåret för Finlands hundra år av självständighet kulminerade på självständighetsdagen. Året har varit alldeles fantastiskt. Stort tack till er alla! Vi har tillsammans i Österbotten skapat ett både högtidligt och mångsidigt, väldigt fint jubileumsår.

Med vänlig hälsning

kulturchef Tarja Hautamäki, regional samordnare för Finland 100 i Österbotten

 

Read Full Post »

Är robotik något som intresserar? Utbildningssamarbetsprojektet inom modern robotik förevisar tisdagen den 19 december kl. 12–16 i Vasa olika lösningar inom robotik. Alla är välkomna till Vasa yrkeshögskolas fastighet Alere (Wolffskavägen 31) för att lyssna, diskutera och bli klokare!

De konkreta företagsexemplen kompletteras av filosof Esa Saarinens anförande om mänsklighet i industrirobotik.

Seminariet är gratis, men anmälan är nödvändig. Auditorium Florence har plats för 180 personer. Seminariespråket är finska.

Utbildningssamarbetsprojektet inom modern robotik är gemensamt för Vasa, Tammerfors och Åbo yrkeshögskolor. Österbottens förbund har beviljat det finansiering i form av stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Målet med projektet är att höja kunskapsnivån om nutida robotik i läroinrättningar och företag samt sänka tröskeln att börja använda ny robotteknik.

 

Ytterligare information och anmälan:

Read Full Post »

 • 12.12.2017 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Revisionsnämnden sammanträder.
 • 15.12.2017 kl. 9, Vasa (Österbottens förbund)
  Arbetsgruppen för integrerad förvaltning av skärgårds- och kustområdena i Österbotten sammanträder.
 • 16.1.2018 kl. 9
  Landskapets samarbetsgrupp (MYR) sammanträder.
 • 29.1.2018 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.
 • 26.2.2018 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.
 • 1.3.2018 kl. 16, Vasa (Österbottens förbund)
  Kulturnämnden sammanträder.
 • 9.3.2018 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Revisionsnämnden sammanträder.
 • 26.3.2018 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.

Read Full Post »

God jul!

Nyhetsposten tänker nu låta sig svepas med av julstämningen. Vi hör av oss igen i slutet av januari.

Österbottens förbund önskar er alla en fridfull jul och ett gott nytt år!

Read Full Post »