Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Nyhetsposten 11/2016’ Category

Ingen behöver försöka få rätsida på den gigantiska landskapsreformen på egen hand. Österbottens förbund hjälper genom att förmedla lättsmält information på bland annat ett seminarium och möten för allmänheten samt i form av ett materialpaket.

Seminariet Ditt Österbotten 2019 ser ut att locka ett stort antal deltagare till Vasa fredagen den 2 december. Det är ett gyllene tillfälle att höra vad som är på gång och vart reformarbetet är på väg. De tre förändringsledarna Göran Honga, Jukka Kentala och Varpu Rajaniemi berättar om förberedelserna inför både social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen. Förändringen synas också ur ett personal- och deltagandeperspektiv, eftersom ett av målen med reformen är att öka medborgarnas direkta möjligheter att påverka. Informationsförvaltningsdirektör Heikki Heikkilä talar å sin sida om det mervärde som nya arbetssätt och digitalisering ger. Anförandena simultantolkas till svenska och till finska.

Seminariet hålls i hotell Rantasipi Tropiclandia (Kärleksstigen 3) kl. 13–16. Dagen är avgiftsfri och öppen för alla. Tiden för anmälan går ut fredagen den 25 november.

 

Allmänna informationsmöten i landskapet

 

I början av nästa år arrangeras runtom i landskapet allmänna informationsmöten om landskapsreformen. Tanken är att sprida information om reformen till österbottningarna och ge dem en möjlighet att diskutera med dem som förbereder reformen.

Någon brist på samtalsämnen blir det knappast, eftersom en förändring alltid väcker frågor och även farhågor. Det är känt att tillgången till social- och hälsovård på eget språk oroar många, när statsmakten vill koncentrera vård till större enheter.

Informationsmöten ordnas i samtliga regioner i Österbotten. Tid, plats och program meddelas senare.

 

Infopaket med många användningar

 

Nu finns en tvåspråkig bildpresentation om landskapsreformen fritt tillgänglig för alla. Den innehåller korta fakta om reformens målsättningar och innehåll och riktar sig till kommunala beslutsfattare, personal och invånare. Märk att bildserien inte ska visas i sin helhet till en och samma publik, utan den är uttryckligen tänkt att styckas upp för olika målgrupper. I slutet finns en kort sammanfattning på engelska.

Webbplatsen 2019.osterbotten.fi är en bra informationskälla för den som vill ha koll på framstegen i förberedelserna.

 

Ytterligare information:

 • förändringsledare Varpu Rajaniemi,
  tfn 06 320 6541, e-post: varpu.rajaniemi.fi
Annonser

Read Full Post »

Barnkulturnätverket i Österbotten BARK har fått undervisnings- och kulturministeriets Barndagspris. Priset beviljas årligen för främjande av konstfostran och konsthobbyer.

Ministeriet beskriver BARK som lokomotivet för österbottnisk barnkultur och konstaterar att nätverket har lyckats skapa nya sätt för barn och unga att ta del av kultur och konst. BARKs verksamhet har lett till ett uppsving för barnkulturen i Österbotten.

Barnkulturnätverket i Österbotten BARK har haft ett bra samarbete med Louhimo i Seinäjoki. Barndagspriset riktades till bägge nätverk.

BARK tog emot priset i torsdags i Helsingfors.

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki,
  tfn 06 320 6542, e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Read Full Post »

Suomi100

Firandet av Finlands 100-årsjubileum inleds på nyårsafton 31.12. Huvudevenemanget är Finland 100-invigningsfesten i Helsingfors, där dagens hisnande program kulminerar i fyrverkeri vid tolvslaget. Kvällen tillhör hela Finland, eftersom Yle förmedlar stämningar från invigningen till hela landet.

Invigningsfesten inleder vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Finland firar hundra år av självständighet under hela året, i hela landet och utomlands. Det blir ett häftigt år med tusentals handlingar. Utöver Helsingfors tas jubileumsåret 2017 emot på olika håll i landet i festlig stämning.

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki,
  tfn 06 320 6542, e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Read Full Post »

 • Projektet Technobothnia Service Concepts föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 113 000 euro) för tiden 1.1.2017–31.12.2018. Projektet strävar efter att planera olika miljöer för innovation, test och pilotförsök på undervisnings- och forskningscentret Technobothnia. Miljöerna ska utgå från företagens behov och stöda landskapets näringsliv. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi.

 

 • Projektet eDEMVE föreslås få tilläggsfinansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 42 216 euro) för tiden 1.1–30.4.2017. Medlen går till bland annat anslutning, testning och dokumentation av en processbuss. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Vasa universitet.

Read Full Post »

Höstmörkret skingras för en stund fredagen den 25 november, när orangea dagen uppmärksammas Kyrkparken i Vasa med början kl. 17.30. Orangea dagen är FN:s internationella dag för att stoppa våldet mot kvinnor och barn.

På programmet står bland annat musik, tal, en videovisning och ljuskonst. Dagen till ära är träden i esplanaderna in till centrum smyckade med färgglad stickgraffiti. En trevlig idé är också att komma till parken klädd i orange.

Evenemanget arrangeras av Österbottens förbunds projekt Multurkult-forum i samarbete med en lång rad andra organisationer. Evenemanget är gratis och öppet för alla.

 

Ytterligare information:

 • projektchef Seija Punnonen,
  tfn 06 320 6580, e-post: seija.punnonen@obotnia.fi

Read Full Post »

Österbottens förbunds kulturchef, licentiat i förvaltningsvetenskap Tarja Hautamäki disputerade för doktorsgraden den 11 november med en avhandling om övervakning av den privata säkerhetsbranschen.

Read Full Post »

 • 2.12.2016 klo 13–16, Vasa (hotell Rantasipi Tropiclandia)
  Seminariet Ditt Österbotten 2019.
 • 13.12.2016 kl. 15.30, Vasa (Österbottens förbund)
  Kulturnämnden sammanträder.
 • 19.12.2016 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.

Read Full Post »