Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Nyhetsposten 11/2017’ Category

Med tåg från Tammerfors till Helsingfors på en timme och en lika snabb förbindelse från Tammerfors till Björneborg, Jyväskylä och Vasa. Det kan bli verklighet i framtiden, om statsmakten nappar på sex landskaps gemensamma förslag för att utveckla spårtrafiken.

Landskapen hoppas också på en Allegro-förbindelse mellan Västra Finland och S:t Petersburg. Det skulle kunna ordnas genom ett anslutande tåg från Lahtis via Riihimäki triangelspår mot Västra Finland. Triangelspåret öppnades för trafik i juni, men tillsvidare rullar bara godståg på banan.

Bakom förslaget, som kallas Stambanan plus, står landskapen Birkaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Satakunta, Södra Österbotten och Österbotten. Snabbare tågförbindelser i de västliga delarna av Finland förbättra tillgängligheten till marknadsområdena, öka näringslivets konkurrenskraft och möjliggöra större pendlingsområden. Investeringar i järnvägstrafiken är eftersträvansvärda också med tanke på det europeiska trafiknätet.

Landskapen har kommit överens om att driva frågan både tillsammans och var för sig. Landskapsdirektörerna träffar på fredag kommunikationsminister Anne Berner i Helsingfors för att diskutera förslaget.

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund godkände för sin del utvecklingsförslaget för järnvägstrafiken på sitt möte idag.

 

Ytterligare information:

 • landskapsdirektör Kaj Suomela,
  tfn 050 312 8650, e-post: kaj.suomela@obotnia.fi

Read Full Post »

Inom en nära framtid börjar rekryteringen av personal som ska förbereda landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen i Österbotten. Än så länge väntar man på besked om hur mycket statsbidrag som finns att tillgå för anställningar.

Landskapsstyrelsen bekräftade idag att först rekryteras ansvariga beredare till olika uppgifter. Dessa personer kommer att ansvara för exempelvis personalfrågor, ekonomi, förvaltning, kommunikation, IKT och fastighetsfrågor. Utgångspunkten är att de som anställs arbetar halvtid i den temporära förvaltningen samtidigt som de fortsätter att vara anställda av sin nuvarande arbetsgivare.

Uppgiftens omfattning och art avgör om rekryteringen sker genom handplockning, intern ansökan eller offentlig ansökan.

Det temporära beredningsorganet får anställa personer endast i tidsbestämda tjänste- och arbetsavtalsförhållanden. Enligt nuvarande information ska anställningarna upphöra senast den 31 december 2019.

 

Ytterligare information:

 • förändringsledare Varpu Rajaniemi,
  tfn 044 320 6561, e-post: varpu.rajaniemi@obotnia.fi

Read Full Post »

Utnämningar

Landskapsstyrelsen har utsett Joakim Strand till ordförande för Riksåttan rf för åren 2018–2019. Uppgiften som sekreterare tillföll trafikexpert Tero Voldi. – Riksåttan rf är en förening som arbetar med att främja och förbättra riksväg 8 och verksamhetsförutsättningarna för dess pendlingsområden.

Landskapsstyrelsen har tillsatt landskapets samarbetsgrupp för mandatperioden 2017–2021. Samarbetsgruppen har totalt 19 medlemmar som representerar kommunerna, statliga myndigheter och organisationer samt arbets-, närings- och miljöorganisationer. Sammansättningen kan ses på förbundets webbplats.

Read Full Post »

Företrädare för förbundets medlemskommuner, förtroendevalda och det temporära beredningsorganet samlas på onsdag till aftonskola i Vasa för att avhandla landskapsreformen och vårdreformen. Turerna kring reformen har varit många, och nu är det läge att reda ut hur det nya landskap som vi håller på att bygga upp ser ut. Omkring femtio deltagare väntas till aftonskolan.

Efter detta ordnas följande aftonskola måndagen den 27 november för landskapsstyrelsen, landskapsstyrelsens presidium och ordförandena för förbundets nämnder. Då är avsikten är att diskutera den nya landskapsplanen, som är under arbete. Planen drar upp riktlinjerna för områdesanvändningen fram till år 2040. Om allt går som det är tänkt kommer ett planutkast att läggas fram efter årsskiftet och ett planförslag hösten 2018.

 

Ytterligare information:

 • landskapssekreterare Margot From,
  tfn 044 320 6669, e-post: margot.from@obotnia.fi

Read Full Post »

Birkaland, Mellersta Finland, Satakunta, Södra Österbotten och Österbotten presenterar på webbplatsen Villimpi länsi resultaten av projekt som fått finansiering från ERUF. Ett stort antal projektgenomförare och intressenter har intervjuats för webbplatsen, som finns på finska och engelska. Artiklarna och videoklippen förmedlar en bild av ett framåtsträvande område som satsar hårt på digitalisering.

I bloggen på webbplatsen är ordet fritt för ERUF-aktörerna i området. Ta tillfället i akt att berätta om god praxis och bra lösningar och insikter. Framgångshistorier är till för att delas!

Strukturfonderna i Västra Finland finns numera också på Facebook. Följ sidan eller gilla den, så har du bättre koll än tidigare på allt som händer ute på fältet.

 

Ytterligare information:

 • specialplanerare Johanna Leppänen,
  tfn 044 320 6909, e-post: johanna.leppanen@obotnia.fi

Read Full Post »

 • 22.11.2017 kl. 14–16, Vasa (Silveria)
  Aftonskola om landskaps- och vårdreformen.
 • 27.11.2017 kl. 16.30, Smedsby (Hotel Vallonia)
  Aftonskola om planläggning.
 • 28.11.2017 kl. 14, Seinäjoki (Södra Österbottens förbund)
  Gemensamt möte för kulturnämnderna vid Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund och Söfuk, gruppen för kreativ ekonomi i Mellersta Österbotten och Österbottens konstkommission.
 • 28.11.2017 kl. 16, Seinäjoki (Södra Österbottens förbund)
  Kulturnämnden sammanträder.
 • 11.12.2017 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.
 • 12.12.2017 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Revisionsnämnden sammanträder.
 • 15.12.2017 kl. 9, Vasa (Österbottens förbund)
  Arbetsgruppen för integrerad förvaltning av skärgårds- och kustområdena i Österbotten sammanträder.
 • 16.1.2018 kl. 9
  Landskapets samarbetsgrupp (MYR) sammanträder.
 • 29.1.2018 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.

Read Full Post »