Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Nyhetsposten 10/2017’ Category

Förbundets verksamhets- och ekonomiplan för åren 2018–2020 behandlades idag på nytt i landskapsstyrelsen. Planen klubbades raskt vidare, eftersom medlemskommunerna hade fått framföra sina synpunkter på ett möte förrförra veckan.

Landskapsstyrelsen föreslår landskapsfullmäktige att kommunernas betalningsandelar ska vara lika stora som i år. Det innebär att nästa år uppbär förbundet drygt tre miljoner euro av kommunerna. Dessutom kommer förbundet att få statsunderstöd för kostnaderna för landskapsreformen, men det är än så länge oklart hur mycket. De pengarna ger möjlighet att exempelvis anställa folk för viss tid för att inrätta en förvaltning för det nya landskapet. De anställda står till en början på förbundets lönelista till dess att det temporära beredningsorganet får officiell status.

I budgetförslaget ingår understöd och andelar med vilka förbundet bidrar till att utveckla landskapet. De största beloppen föreslås gå till Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa (66 000 euro) och Vasa sommaruniversitet (65 000 euro).

Förbundets verksamhetskostnader väntas fortsätta öka åren 2019 och 2020, men siffrorna är i detta nu mycket osäkra.

Verksamhets- och ekonomiplanen behandlas i landskapsfullmäktige onsdagen den 15 november. Landskapsstyrelsen godkänner i december en dispositionsplan som grundar sig på budgeten.

 

Ytterligare information:

 • landskapsdirektör Kaj Suomela,
  tfn 050 312 8650, e-post: kaj.suomela@obotnia.fi

Read Full Post »

Utkastet till Österbottens landskapsprogram 2018–2021 har fått ett positivt gensvar av remissinstanserna. Det verkar råda ett brett samförstånd om de stora riktlinjerna för utvecklingen av landskapet, så under nästa fyraårsperiod satsar man i Österbotten på öka företagens livskraft, men också på att bygga upp ett resurssmart samhälle och stärka olika befolkningsgruppers engagemang.

– Korrigerings- och kompletteringsförslag har förstås framförts, men där handlar det mest om preciseringar, säger utvecklingsplanerare Irina Nori. Utifrån gensvaret har landsbygden nu lyfts fram mer och jämställdhetsfrågor granskats ur ett annat perspektiv i dokumentet. Texten om dataförbindelser har utökats, eftersom de utgör en väsentlig del av den samhälleliga infrastrukturen.

Landskapsstyrelsen filade idag på ytterligare några ställen i landskapsprogrammet och dess miljörapport. Efter tekniska korrigeringar föreläggs dokumenten landskapsfullmäktige för godkännande.

Det nya landskapets fullmäktige, som väljs år 2018, kan se över landskapsprogrammet, om ledamöterna så önskar.

 

Ytterligare information:

 • utvecklingsplanerare Irina Nori,
  tfn 044 032 0644, e-post: irina.nori@obotnia.fi

Read Full Post »

Landskapsstyrelsen har ändrat sitt beslut om vilka som är förbundets representanter i Mittnordenkommittén åren 2017–2019. Beslutet revs upp på grund av ett skrivfel. Enligt det nya beslutet representeras förbundet av Ann-Sofi Backgren, Peter Boström, Steven Frostdahl och Anne-Marie Viinamäki.

Read Full Post »

Den medborgarenkät som hör ihop med strategin för det nya landskapet Österbotten stängdes idag. Under drygt tre veckor fick webbenkäten över 600 svar. Ett stort tack för dem!

Glädjande många svarspersoner ville skriva fritt om vad som är viktigt för dem i Österbotten och hur landskapet borde utvecklas. Svaren ska nu analyseras.

Svaren används för att bereda visionen, målen och strategin för det nya landskapet. I strategin definieras de långsiktiga målen och tyngdpunkterna för landskapets verksamhet. Ett färdigt utkast överlämnas till nya landskapsfullmäktige för behandling våren 2019.

 

Ytterligare information:

 • förändringsledare Varpu Rajaniemi,
  tfn 044 320 6561, e-post: varpu.rajaniemi@obotnia.fi
 • utvecklingsplanerare Irina Nori,
  tfn 044 032 0644, e-post: irina.nori@obotnia.fi

Read Full Post »

Onsdagen den 22 november ordnas en aftonskola om den omvälvande landskapsreformen och vårdreformen för landskapsstyrelsen, landskapsfullmäktige och förbundets medlemskommuner. Inbjudan och mer information kommer senare.

Följande veckas måndag, den 27 november, sammanträder landskapsstyrelsen, landskapsstyrelsens presidium och ordförandena för förbundets nämnder till aftonskola för att fördjupa sig i planläggning. Avsikten är att diskutera den nya landskapsplanen, som är under arbete. Om allt går som det är tänkt kommer ett planutkast att läggas fram vid årsskiftet och ett planförslag hösten 2018.

 

Ytterligare information:

 • landskapssekreterare Margot From,
  tfn 044 320 6669, e-post: margot.from@obotnia.fi

Read Full Post »

 • 24.10.2017 kl. 15.30, Vasa (Österbottens förbund)
  Kulturnämnden sammanträder.
 • 15.11.2017
  Landskapsfullmäktige sammanträder.
 • 17.11.2017 kl. 9, Vasa (Österbottens förbund)
  Sekretariatet vid landskapets samarbetsgrupp (MYR) sammanträder.
 • 20.11.2017 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.
 • 22.11.2017 kl. 14
  Aftonskola om landskaps- och vårdreformen.
 • 27.11.2017 kl. 16.30
  Aftonskola om planläggning.
 • 28.11.2017, Seinäjoki (Södra Österbottens förbund)
  Gemensamt möte för kulturnämnderna vid Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund och Söfuk, gruppen för kreativ ekonomi i Mellersta Österbotten och Österbottens konstkommission.
 • 28.11.2017 kl. 16, Seinäjoki (Södra Österbottens förbund)
  Kulturnämnden sammanträder.
 • 11.12.2017 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.

Read Full Post »