Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Kultur’ Category

Österbottens förbunds enhet för kulturverksamhet arrangerar tillsammans med Vasa stads kulturcenter och KulturÖsterbotten seminariet Ett gemensamt Österbotten – Kulturellt perspektiv på det lokala onsdagen den 7 september kl. 13–17 i Drama-salen i Vasa stadsbibliotek.

Anföranden hålls av Helsingfors stads kulturdirektör Stuba Nikula, FD Peter Ehrström och professor Hannu Katajamäki.

Alla intresserade är välkomna till seminariet. Tiden för anmälan går ut fredagen den 2 september.

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki,
  tfn 06 320 6542, e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi
Annonser

Read Full Post »

Det administrativa samarbetet mellan Barnkulturnätverket i Österbotten Bark och nätverket för rytmisk musik för barn och unga Louhimo har nått vägs ände. Landskapsstyrelsen beslöt idag att avtalet om barnkulturverksamhet med Seinäjoki stad sägs upp så att det upphör att gälla vid årets slut.

Avtalet ingicks år 2009 på begäran av undervisnings- och kulturministeriet, så att Bark och Louhimo tillsammans skulle få det statsbidrag som delas ut till barnkulturcentren. Efter det har världen förändrats, och ministeriet har nu uppmanat att centren att ansöka om statsunderstöd var för sig. Det förutsätter i sin tur att avtalet mellan Österbottens förbund och Seinäjoki stad sägs upp.

Parterna har enats om att avtalet ska sägas upp. Samarbetet inom verksamheten, vilket inte berörs av det nuvarande avtalet, kommer att fortsätta även framöver.

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki,
  tfn 06 320 6542, e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Read Full Post »

Mittnordenkommittén söker kandidater till årets kulturpristagare. Kommittén delar ut två priser, av vilka det ena är på temat interkulturell dialog och det andra är ett kulturpris för barn och unga. Priserna kan tilldelas såväl privatpersoner som grupper, föreningar och organisationer.

Om du inte kommer på en bra kandidat på direkten finns det tid att fundera i godan ro. Mittnordiska kulturarbetsgruppen ber att få kandidatnomineringarnas senast söndagen den 1 maj. Mer information och blanketter finns på Mittnordenkommitténs webbplats.

Priserna delas ut på Mittnordiska kulturdagarna i Norge i september.

Read Full Post »

Vasa finskspråkiga flickskolas bibliotek, som ingår i Vetenskapsbiblioteket Tritonias specialsamlingar, katalogiserades i fjol med stöd av kulturnämnden vid Österbottens förbund.

Samlingen omfattar totalt cirka 1 700 titlar, av vilket knappt hälften hör till lärarnas bibliotek och resten till elevbiblioteket. I lärarnas bibliotek finns ett brett urval av ämnen representerade. I elevbiblioteket består mer än hälften av samlingen av skönlitteratur, bland annat fascinerande flickböcker från olika årtionden.

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki,
  tfn 06 320 6542, e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Read Full Post »

Månaden för hundra språk är ett årligt evenemang, som hyllar flerspråkighet och språklig mångfald och belyser modersmålets och språkens betydelse. Kom på en djupdykning i den språkliga världen lördagen den 12 mars på TaiKon (Östra Kaserntorget 7–9, Vasa)!

På eftermiddagen kl. 14–17.30 hålls ordkonstverkstäder på svenska och finska samt verkstäder i exempelvis dans, drama, pärlarbeten, bildkonst, slöjd, jamaikansk gatudans och afrikansk dans. Alla deltagare får skriva ett budskap på sitt modersmål på ballonger. Om hungern gör sig påmind finns det också ett café på plats.

På kvällen kl. 18–22 arrangeras i Kulturhuset Fanny (Kyrkoesplanaden 34) evenemanget Taste the World, ett knytkalas dit alla tar med mat från olika länder. Under kvällen blir det också olika programinslag.

Arrangörer är Österbottens förbund, TaiKon, Vasa vuxenutbildningscenter, Vasa stads kulturcenter, Röda Korsets finska avdelning i Vasa, Auroras-nätverket, Vaasa-Opisto och Vasa Arbis. Evenemanget är gratis, men till vissa verkstäder är det en materialavgift på två euro.

 

Ytterligare information:

 • projektchef Seija Punnonen,
  tfn 044 320 6400, e-post: seija.punnonen@obotnia.fi

Read Full Post »

Håller du och din förening på att planera kulturverksamhet för barn eller ungdomar, evenemang som ordnas i år? Eller planerar ni något annat kulturevenemang, kanske för publik i alla åldrar?

Bidrag för finskspråkig kulturverksamhet år 2016 kan som bäst sökas hos kulturnämnden vid Österbottens förbund. Såväl arbetsgrupper, föreningar som privatpersoner är välkomna att lämna in ansökan senast fredagen den 29 januari. Ansökningsblanketten med anvisningar finns på förbundets webbplats www. obotnia.fi.

Bidrag för svenskspråkig kulturverksamhet kan sökas via Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki,
  tfn 06 320 6542, e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Read Full Post »

Barnkulturnätverket i Österbotten Barks verksamhet är mäkta populär. Ifjol deltog drygt 11 000 personer, av vilka största delen var barn och ungdomar, i verksamheten.

Barnkulturnätverket ordnade tidsresor, levandegöra historia-lektioner, workshopar i musik, dans, ordkonst och cirkus samt konserter, utställningar och Teater i undervisningen-föreställningar. Dessutom arrangerade Bark kortkurser om kulturarv och tidsresor och gav kommunerna råd i arbetet med att göra kulturplaner.

Barks verksamhetsområde omfattar landskapet Österbotten och Karleby stad.

 

Ytterligare information:

 • koordinator Annina Ylikoski,
  tfn 044 320 6575, e-post: annina.ylikoski@obotnia.fi

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »