Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Kultur’ Category

100visio

Självständighetens jubileumsår till ära utmanas alla klasser i årskurs 7–9 och på andra stadiet att bli visionärer och skapa en ny självständighetsdeklaration för Finland. Hur ter sig framtiden för Finland och finländarna? Ett hurudant Finland ska vi ha som mål?

Visionen kan skapas genom att skriva, göra en video, fotografera eller teckna eller genom att kombinera dessa sätt att uttrycka sig. Bidragen ska lämnas in före utgången av mars. Mer ingående instruktioner finns i handboken om projektet 100visio.

Landskapets bästa deklarationer offentliggörs på Österbottens stormässa i Botniahallen den 23 april. En handfull förslag kommer att få tävla om att bli den bästa visionen som är skriven av ungdomar. Vinnaren offentliggörs den 15 november på ett seminarium i riksdagen, där också visionärerna bakom det vinnande bidraget kommer att tala.

Projektet 100visio samordnas på riksnivå av Satakunta förbund och i landskapet Österbotten av Österbottens förbund.

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki,
  tfn 06 320 6542, e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Read Full Post »

Barnkulturnätverket i Österbotten Bark gör i år en omfattande tidsreseturné, som sträcker sig till alla kommuner i landskapet och även till Karleby. Tidsresenärerna går i åttonde klass.

Tidsresorna går tillbaka till olika perioder i Finlands historia. Under vintermånaderna lever vi i början av 1900-talet och under den första tiden av Finlands självständighet, och senare i år kliver vi in i efterkrigstiden. Samtidigt får eleverna fundera på hur vi blev Finland och vilka är förutsättningarna för en demokrati.

Tidsresorna arrangeras på museer och andra historiskt intressanta platser i samarbete med lokala aktörer.

 

Ytterligare information:

 • koordinator Annina Ylikoski,
  tfn 044 320 6575, e-post: annina.ylikoski@obotnia.fi

Read Full Post »

Håller du och din förening på att planera kulturverksamhet för barn eller ungdomar, evenemang? Eller planerar ni något annat kulturevenemang, kanske för publik i alla åldrar?

Bidrag för finskspråkig kulturverksamhet år 2017 kan som bäst sökas hos kulturnämnden vid Österbottens förbund. Såväl arbetsgrupper, föreningar som privatpersoner är välkomna att lämna in ansökan senast tisdagen den 31 januari kl. 16. Ansökningsblanketten med anvisningar finns på förbundets webbplats www.obotnia.fi.

Bidrag för svenskspråkig kulturverksamhet kan sökas via Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki, tfn 06 320 6542,
  e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Read Full Post »

Barnkulturnätverket i Österbotten BARK har fått undervisnings- och kulturministeriets Barndagspris. Priset beviljas årligen för främjande av konstfostran och konsthobbyer.

Ministeriet beskriver BARK som lokomotivet för österbottnisk barnkultur och konstaterar att nätverket har lyckats skapa nya sätt för barn och unga att ta del av kultur och konst. BARKs verksamhet har lett till ett uppsving för barnkulturen i Österbotten.

Barnkulturnätverket i Österbotten BARK har haft ett bra samarbete med Louhimo i Seinäjoki. Barndagspriset riktades till bägge nätverk.

BARK tog emot priset i torsdags i Helsingfors.

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki,
  tfn 06 320 6542, e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Read Full Post »

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har tillsatt en sakkunniggrupp för att bereda ett förslag till reform av museernas, teatrarnas (inklusive dans och cirkus) och orkestrarnas statsandelssystem. Arbetsgruppens mandatperiod sträcker sig till den 31 oktober 2017.

Målet är att utveckla finansieringssystemet så att det på ett bättre sätt tar i beaktande förändringar på aktörsfältet och i samhället, framtidens utmaningar, stöder en verkningsfull verksamhet av hög kvalitet samt uppmuntrar till reformer. Utgångspunkten är att den regionala tillgången till konst och kultur ska vara säkerställd också i framtiden.

För tillfället omfattas 121 museer, 57 teatrar och 28 orkestrar av statsandelssystemet.

 

Read Full Post »

Bara två av nio medlemmar i det nya konstrådet kommer från annat håll än huvudstadsregionen och Södra Finland, trots att det enligt lagen ska ses till att regionala synpunkter beaktas när rådet tillsätts. Det nu tillsatta konstrådets regionala representativitet kan därmed inte anses vara tillräcklig.

Konstrådet tillsattes för perioden 1.9.2016–31.8.2019. Ordförandeskapet tilldelades Nationalgalleriets generaldirektör Risto Ruohonen (Helsingfors).

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki,
  tfn 06 320 6542, e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Read Full Post »

Torsdagen den 25 augusti kl. 9.15–15 arrangeras på Stundars musei- och kulturcentrum en utbildningsdag om kultur som hälsofrämjande faktor. Programmet ger näring åt både kropp och själ: mellan föredragen och workshopparna görs en guidad rundvandring på museiområdet. Dagen är tvåspråkig.

Utbildningsdagen riktar sig speciellt till aktivitets- och rekreationshandledare, vårdpersonal och kulturansvariga i kommunerna, men den passar också bra som friskvårdsdag. Det kostar annars inget att delta, men lunchen betalar var och en själv.

Anmäl dig senast måndagen den 15 augusti till esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi.

Arrangör är projektet Välfärd för kommuner över gränser, som är gemensamt för förbunden i Södra Österbotten och Österbotten. Det fick nyligen 70 000 euro av undervisnings- och kulturministeriet för att fortsätta sitt arbete.

 

Ytterligare information:

 • projektchef Esa Vienamo,
  tfn 0400 883 317, e-post: esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »