Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 20 mars, 2017

Österbottens förbunds utlåtande om utkastet till lag om valfrihet godkändes i landskapsstyrelsen idag.

Österbottens förbund anser att det behövs en social- och hälsovårdsreform och understöder en utvidgning av valfriheten, men valfriheten borde införas på ett kontrollerat sätt och stegvis. Om marknaden öppnas för direktval av social- och hälsocentraler och mun- och tandvårdsenheter samtidigt som kundsedlar och personliga budgetar införs från början av år 2019 är risken stor att det uppstår avbrott i tjänsterna.

Förbundet anser det vara motiverat att valfriheten införs stegvis och samtidigt i hela landet i fråga om både den privata och offentliga produktionen. För att det ska ske på ett kontrollerat sätt bör valfriheten och den bolagisering av produktionen som valfriheten förutsätter genomföras i fråga om direktvalstjänster på basnivå inom social- och hälsovården och mun- och tandvården tidigast 1.1.2021 och i fråga om tjänster på utvidgad basnivå 1.1.2023.

Under övergångsperioden finns det möjlighet att skaffa erfarenheter av en större valfrihet genom att utvidga användningen av de nuvarande servicesedlarna och genom pilotförsök med personliga budgetar.

 

Omöjlig tidsplan

 

Österbottens förbund konstaterar att med den angivna snäva tidsplanen kommer social- och hälsovårdsreformens målsättningar om jämlikhet, integration inom vården och lägre kostnader inte att kunna nås.

Om lagen träder i kraft år 2019 i den föreslagna formen, borde landskapen inledande omfattande förberedelser inför valfriheten redan nästa år. Landskapet ska till exempel ta emot anmälningar från aktörer som anmäler sig som producenter av direktvalstjänster minst sex månader innan lagen träder i kraft och informera sina invånare om hur valet ska ske minst två månader innan lagen träder i kraft. Också avtalen med serviceproducenterna och därigenom också kriterierna för godkännande samt prissättningsgrunderna borde vara fastslagna åtminstone ett halvt år innan lagen träder i kraft.

En stötesten blir också de nödvändiga förändringarna i informationssystem. Erfarenheterna visar att omfattande ändringar i informationssystem förutsätter en övergångsperiod på 3–5 år.

 

Beslutanderätten kringskärs

 

Landskapen har små möjligheter att bära sitt organiseringsansvar, integrera tjänsterna och hålla kostnaderna under kontroll, om ansvaret för tjänsterna på basnivå överförs till företag och styrs på marknadsbasis. Det innebär att serviceproduktionen splittras och att landskapen inte längre har makt att styra den. Särskilt svårt blir det att styra producenterna av betalsedel- och kundsedeltjänster.

Enligt lagförslaget blir landskapen skyldiga att använda kundsedlar för andra tjänster än direktvalstjänster, så att kundsedlarnas andel är minst 15 procent av de totala kostnaderna för dessa tjänster. Detta begränsar landskapens beslutanderätt och har direkta konsekvenser för organiseringen av den specialiserade sjukvården. Österbottens förbund anser att skyldigheten äventyrar verksamheten i affärsverket i det nya landskapet Österbotten.

 

Ytterligare information:

 • tf. landskapsdirektör Kaj Suomela,
  tfn 050 312 8650, e-post: kaj.suomela@obotnia.fi

Read Full Post »

Österbottens förbund har sedan år 2004 utsett Årets österbottning. I år ordnas tävlingen i samarbete med HSS Media (Vasabladet, Österbottens Tidning, Syd-Österbotten), Vaasan Ikkuna och Suupohjan Sanomat.

Det har kommit in många nomineringar. De slutliga kandidaterna i tävlingen presenteras när omröstningen inleds på onsdag nästa vecka.

Pristagaren offentliggörs på landskapsfullmäktiges möte måndagen den 24 april i Vasa. Mötet är öppet för allmänheten.

 

Ytterligare information:

 • kommunikationskoordinator Marie Sjölind,
  tfn 06 320 6524, e-post: marie.sjolind@obotnia.fi

Read Full Post »

Projektet Konsttestarna ger alla åttondeklassare chansen att under tre år besöka två på förhand överenskomna konstinstitutioner. Det första kulturbesöket görs i det egna landskapet eller i dess närområde och det andra i huvudstadsregionen.

Tanken med projektet är att ungdomar i Finland ska få uppleva konst, också sådan konst som de vanligen inte kommer i kontakt med. Alla 7–9-skolor från Hangö till Utsjoki har fått inbjudan att vara med. Tidsfristen för att anmäla sig till projektet gick ut i mitten av mars.

Eleverna får resa till konsten med tåg, buss eller flyg. Konsttestarnas resor och inträdesbiljetter betalas av projektet.

Konsttestarna är ett storprojekt som finansieras av Finska Kulturfonden och Svenska Kulturfonden. För samordningen av projektet i Österbotten och Mellersta Österbotten ansvarar Victoria Nylund från Barnkulturnätverket i Österbotten BARK.

 

Ytterligare information:

 • museipedagog Victoria Nylund,
  tfn 044 055 5825, e-post: victoria.nylund@obotnia.fi

Read Full Post »

Österbottens förbund sökte nyligen förstärkning till truppen i form av en person som brinner för internationellt samarbete. Hela 29 personer visade intresse för visstidsanställningen. Intervjuerna hålls inom de närmaste dagarna.

Read Full Post »

Österbottens förbund och landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten arrangerar onsdagen den 29 mars en faktaspäckad frukostträff för alla som är intresserade av projektfinansiering. Temat för dagen är cirkulär ekonomi.

Träffen inleds med gemensam frukost, och efter den följer ett expertinlägg om cirkulär ekonomi och finansiärernas information om kommande ansökningsomgångar för projekt. Tid har avsatts också för diskussion och kontaktknytning. Programmet är tvåspråkigt.

Frukostträffen hålls i hotell Cumulus Resort Tropiclandia (Kärleksstigen 3) i Vasa kl. 8.45–12. Det kostar ingenting att delta. Tiden för anmälan går ut onsdagen den 23 mars.

 

Ytterligare information:

 • tf. regionalutvecklingsdirektör Niklas Ulfvens,
  tfn 06 320 6543, e-post: niklas.ulfvens@obotnia.fi

Read Full Post »

Förändringsledarna för landskapsreformen i Österbotten Varpu Rajaniemi, Göran Honga och Jukka Kentala besöker i vår de ekonomiska regionerna i Österbotten. Kom och lyssna och diskutera hur framtidens Österbotten ser ut för dig! Infokvällarna är öppna för alla intresserade.

De första två infokvällarna hålls inom kort i Sydösterbotten och i Jakobstadsregionen. I Sydösterbotten samlas vi torsdagen den 23 mars i Kaskö stadshus (Rådhusgatan 34), och i Jakobstadsregionen träffas vi tisdagen den 28 mars i Sursik skola (Sursikvägen 43, Bennäs). Turnén avslutas torsdagen den 20 april, när förändringsledarna besöker Vörå (Norrvalla, Vöråvägen 305).

Infokvällarna hålls kl. 17.30–20.30, och då är den första halvtimmen vikt för kaffe. På grund av serveringen är det önskvärt att anmäla sig veckan före, men om kaffesuget inte är särdeles stort går det också bra att dyka upp oanmäld.

 

Ytterligare information:

 • 2019.osterbotten.fi
 • informatör Petra Fager,
  tfn 044 320 6569, e-post: petra.fager@obotnia.fi

Read Full Post »

Projektet Multikult-forum, som integrerar genom kultur, närmar sig sitt slut och ett slutseminarium arrangeras fredagen den 7 april kl. 9.30–13 i Jakobstad.

Vid seminariet berättar representanter från de tre pilotkommunerna (Korsnäs, Jakobstad och Vasa) om vad de har gjort inom ramen för Multikult-forum. Årets flyktingman Ali Giray berättar hur det var att integrera sig i Finland. Läraren Maija-Leena Pusa presenterar OSSI-projektet, som riktar sig till invandrare och handlar om att ta tillvara deras kompetens.

Det kostar ingenting att delta. Tiden för anmälan går ut fredagen den 31 mars.

 

Ytterligare information:

 • projektchef Seija Punnonen,
  tfn 044 320 6400, e-post: seija.punnonen@obotnia.fi

Read Full Post »

Older Posts »