Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2017

Minus i bokslutet

Österbottens förbunds bokslut för fjolåret är dyster läsning. Förbundet hade budgeterat för ett underskott på dryga 137 000 euro, men det gick åt betydligt mer pengar än så och räkenskapsperiodens resultat landade på hela minus 190 630 euro.

Förlusten beror på ett avslutat EU-projekt, som på grund av ett mänskligt fel har påförts alltför mycket kostnader. Bokföringsfelet upptäcktes först nyligen, när stödet från EU blev mindre än väntat. Efter det hade förbundet inget annat alternativ än att bokföra överskridningen av kostnader för tre år som förlust år 2016.

Ärendet utreds fortfarande, men tf. landskapsdirektör Kaj Suomela har på känn att både rutiner inom projektförvaltningen och uppgiftbeskrivningar behöver preciseras.

Förbundet klarar smällen tack vare överskott från tidigare år, men besparingarna sjunker till 94 082 euro.

 

Staten gav order och pris

 

Året som gick var arbetsfyllt, eftersom landskapsförbundet utöver sina sedvanliga uppgifter också fick ansvaret för att förbereda landskapsreformen. Tre förändringsledare anställdes till landskapet, och ett tjugotal temagrupper inrättades för att tackla frågeställningar som gäller specifika delar av reformen. Uppdraget blev inte direkt lättare av det faktum att väsentliga lagar saknades.

Inom intressebevakningen samlade landskapets alla aktörer sina krafter i ett försök att slå vakt om Vasa centralsjukhus ställning som en enhet med omfattande jour dygnet runt. Arbetet ledde inte till önskat resultat, utan riksdagen antog den nya jourlagen i december. Men än är sista ordet inte sagt, eftersom medborgarinitiativet för centralsjukhuset har spräckt gränsen på 50 000 underskrifter.

Enheten för områdesplanering var sysselsatt främst med att göra en ny landskapsplan. Planen, som tar sikte på år 2040, omfattar hela landskapet och behandlar alla de delområden som har en betydande inverkan på samhällsstrukturen och markanvändningen. På våren blev Österbottens klimatstrategi klar.

Under året arrangerades två ansökningsomgångar för EU-medel. Förbundet ansvarade för att bevilja finska statens finansiering till projekt i Botnia-Atlanticaprogrammet. Ansökningarna var färre än tidigare, vilket kan bero på noga riktade ansökningsomgångar.

Barnkulturnätverket i Österbotten Bark fick åter erkänsla för sitt arbete när det beviljades undervisnings- och kulturministeriets Barndagspris. Ministeriet ansåg att Bark har gett barnkulturen i landskapet ett uppsving, och där har vi inget att invända.

 

Ytterligare information:

 • tf. landskapsdirektör Kaj Suomela,
  tfn 050 312 8650, e-post: kaj.suomela@obotnia.fi

Read Full Post »

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt idag att tidsplanen för uppgörande av den nya landskapsplanen förlängs med några månader. Detta leder till att planen inte hinner föreläggas landskapsfullmäktige för godkännande i slutet av nästa år, utan den behandlas av fullmäktige i det nya landskapet.

– Den ursprungliga tidsplanen visade sig vara för snäv. Det behövs mer tid för att vi också ska få konsekvensbedömningen gjord, konstaterar planläggningsdirektör Ann Holm. Konsekvensbedömningen är en så väsentlig del av planen att båda dokumenten bör vara tillgängliga när planutkastet läggs fram.

Enligt den nya tidsplanen är målet att lägga fram planutkastet i höst och planförslaget på senhösten 2018.

 

Ytterligare information:

 • planläggningsdirektör Ann Holm,
  tfn 06 320 6540, e-post: ann.holm@obotnia.fi

Read Full Post »

Österbottens förbund söker som bäst förstärkning till truppen i form av en mångkunnig person som brinner för internationellt samarbete. Här finns chansen att fördjupa sig i bland annat innovationspolitik, nordiskt samarbete och smart specialisering. Anställningen är på viss tid och löper ut i slutet av år 2018.

Intresserad? Mer information om befattningen finns på förbundets webbplats. Ansökningstiden går ut den 28 februari.

Västra Finlands Europakontor i Bryssel söker å sin sida en praktikant och en EU-expert. Praktikperioden på ungefär ett år börjar i maj och är avlönad. EU-experten anställs som vikarie, och personen får gärna börja i april. I bägge jobben är det en fördel att kunna franska.

Läs mer på Europakontorets webbplats (på finska). Ansökningstiden går ut de sista dagarna i februari.

Read Full Post »

Suomi100

Idén med partnerskapsprogrammet för små företag, 100 finländska finesser, var att hitta produkter eller tjänster som anknyter till självständighetens jubileumsår. Allmänheten fick från den 15 februari rösta på sina favoriter på 100hyvaasuomesta.fi. Rusningen till webbplatsen ledde till tekniska problem.

Eftersom det blev svårt att fastställa resultatet har alla 202 kandidater antagits till programmet 100 finländska finesser, och de får rätt att använda logotypen Finland 100. Produkter från österbottniska företagare är Continent Finland Oy:s glas Ukko Schnapps, ett halssmycke från MEJABODA, en väska från Risako och en chokladkaka från SuklaaParatiisi Oy.

100 finländska finesser kompletterar ett större program för kommersiellt företagssamarbete. Genom det anslöt sig ifjol mer än 50 företag till jubileumsårets program, och tack vare programmet för små företag kommer antalet partnerföretag nu att växa med 202. Efter det har företag alltjämt möjlighet att söka till jubileumsårets icke-kommersiella program – ansökan kan göras fram till utgången av oktober.

Kampanjen är ett samarbete mellan Finland 100, Finlands Näringsliv rf., Centralhandelskammaren, Förbundet för Finländskt Arbete och Företagarna i Finland rf.

 

Ytterligare information:

 • Finland 100
 • produktionschef Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen,
  tfn 050 329 4283, e-post: tiina-kaisa.laakso-liukkonen@vnk.fi
 • generalsekreterare Pekka Timonen,
  tfn 050 337 4386, e-post: pekka.h.timonen@vnk.fi

Read Full Post »

Österbottens jämställdhetsgrupp uppmärksammar kvinnodagen onsdagen den 8 mars genom att bjuda in alla intresserade till en diskussion om jämställdheten i dagens Finland. Vi möts i Black Wall Gallery i Vasa (Kasern 13).

Träffen börjar behagligt med gemensam frukost klockan 8, och efter det blir det diskussion på två språk. En intressant infallsvinkel till temat ger utställningen Kvinnan i Finland – ögonblicksbilder från förr och nu, som visas i galleriet och ingår i programmet för Finlands 100-årsjubileum. Diktuppläsning och musik kompletterar konstupplevelsen. Det finns tid att titta på utställningen till klockan 10.

Träffen med program är avgiftsfri. Kom ihåg att anmäla dig senast fredagen den 3 mars, eftersom deltagarantalet är begränsat.

Anmälan

 

Ytterligare information:

 • utvecklingsplanerare Irina Nori,
  tfn 06 320 6529, e-post: irina.nori@obotnia.fi

Read Full Post »

 • 21.2.2017 kl. 9, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapets samarbetsgrupp (MYR) sammanträder.
 • 21.2.2017 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Revisionsnämnden sammanträder.
 • 22.2.2017 kl. 9–12, Jakobstad (Optima)
  De nationella förändringsledarna på besök.
 • 23.2.2017 kl. 9–12, Vasa (Cumulus Resort Tropiclandia)
  Workshop: Prioriteringar för landskapsutvecklingen 2018–2021.
 • 7.3.2017 kl. 16, Vasa (Österbottens förbund)
  Kulturnämnden sammanträder.
 • 8.3.2017 kl. 8–10, Vasa (Black Wall Gallery)
  Österbottens jämställdhetsgrupp bjuder på frukost.
 • 8.3.2017 kl. 13, Vasa (Österbottens förbund)
  Samordningsnätverket för Finland 100 i Österbotten sammanträder.
 • 20.3.2017 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.
 • 20–24.3.2017, Vasa
  EnergyWeek.
 • 28.3.2017 kl. 14, Vasa (Österbottens förbund)
  Revisionsnämnden sammanträder.
 • 7.4.2017 kl. 9, Vasa (Österbottens förbund)
  Sekretariatet vid landskapets samarbetsgrupp (MYR) sammanträder.
 • 24.4.2017 kl. 10
  Landskapsstyrelsen sammanträder.
 • 24.4.2017 kl. 14
  Landskapsfullmäktige sammanträder.

Read Full Post »